Anna Sankowska

Prof. nzw. dr hab. inż. Nauki o zarządzaniu

ur. 1981 , zm. 29.04.2015 w Warszawa

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Data habilitacji

2012

Biografia

Anna Sankowska – dr hab. inż., wykładowca Wydziału Inżynierii Produkcji, Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

W 2004 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na kierunku zarządzanie i marketing z oceną celującą i wyróżnieniem JM Rektora PW. Była prezesem Studenckiego Koła Naukowego „Manager”. W tym samym roku i na tym samym wydziale rozpoczęła studia doktoranckie, które ukończyła z wyróżnieniem w 2008 r. Jej praca doktorska nosiła tytuł „Wpływ zastosowania koncepcji wirtualnego organizowania na innowacyjność przedsiębiorstwa”. W latach 2009-2011 jako kierownik realizowała projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem”. W 2012 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W tym też roku została kierownikiem projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. „Analiza zaufania w sieciach zorientowanych na działalność naukowo – badawczą” - organizowanego w ramach konkursu OPUS. Rok później uzyskała tytuł prof. nzw. Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania prof. Sankowskiej skupiały się na tematyce dotyczącej zarządzania zaufaniem, organizacji wirtualnych oraz zespołów wirtualnych. W ciągu 5 lat przed obroną doktoratu opublikowała 27 artykułów naukowych i 3 popularyzatorskich. Przez 6 lat po obronie doktoratu opublikowała 42 prace, w tym 5 monografii, z czego dwie  samodzielne. Za wybitne osiągnięcia otrzymała kilka wyróżnień i nagród. Zmarła 29.04.2015 w wieku 34 lat.

Stanowiska

 • Od 2008 asystent na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,
 • 2008 – 2011 adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
 • 2009 – 2011 kierownik  projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wpływ zaufania na rządzenie przedsiębiorstwem”,
 • Od 2011 adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Instytucie Organizacji i Systemów Produkcyjnych w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji,
 • 2012 kierownik projektu badawczego - Narodowego Centrum Nauki pt. „Analiza zaufania w sieciach zorientowanych na działalność naukowo – badawczą”

Członkostwa

Członek:

 • Polskiego Towarzystwa Stypendystów Fulbrighta,
 • Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich,
 • First International Network on Trust,
 • European Group for Organizational Studies i The Academy of Management.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • 2011 - Stypendium badawcze, YGGDRASIL – Young Guest and Doctoral, Research Council of Norway, BI Norwegian School Business, Oslo – badanie zaufania w zespołach naukowych,
 • 2010 - Stypendium Group of Eight, przyznane przez konsorcjum ośmiu uniwersytetów australijskich, University of Sydney, Australia - udział w projekcie międzynarodowym dotyczącym rozproszonej pracy, zaufanie w zespołach wirtualnych,
 • 2010 - Wyróżnienie autorskiej monografii „Organizacja wirtualna” -  w IX Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk – w kategorii za prace powstałe w latach 2007-2009,
 • 2009 - Wyróżnienie w Konkursie Nagród Naukowych TNOiK im. Prof. Karola Adamieckiego za współautorską monografię „ Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych”,
 • 2009 - Stypendium im. Ernsta Macha, Austrian Agency for International Cooperation in Education & Research, Vienna University of Economics and Business Administration, Austria,
 • VIII 2008 - Nagrodę Zespołową I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej  za współautorską monografię, pt.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych”,
 • 2008 - Przyznany Grant Promotorski, decyzja nr 1188/B/H03/2008/34
 • IX 2007 - Stypendium badawcze Instytutu Szwedzkiego , program Visby, Stockholm  University, School of Business, Szwecja,
 • VIII 2006 - Stypendium Komisji Fulbrighta, Advanced  Research Junior Grant, Pennsylvania State University, USA,

Wybrane publikacje

 • Zarządzanie zaufaniem w kreowaniu kapitału intelektualnego / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie. - 2008, nr 4, s. 23-32 1. Kadry – polityka 2. Zarządzanie – metody 3. Zaufanie,
 • Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz // E-Mentor. - 2008, nr 5, s. 52-56 1. Kadry – polityka 2. Zarządzanie – metody 3. Zaufanie
 • Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem,  perspektywa wewnątrzorganizatorska, monografia, 2011, wyd. Difin,
 • Organizacja wirtualna, 2007, wyd. WAIP

Linki zewnętrzne

Zobacz też hasła w WikipediiNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.