Cognitive computing w zarządzaniu

Wykładowca: dr Andrzej Wodecki
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Termin i miejsce: 24 stycznia 2017 r. g. 15:00-16:00, budynek CZIiTT, sala 4.01