Kontynuujemy seminaria CI oraz CSZ

Zdjęcie z wykładu

W dniu 6. X. 2015 w nowo otwartym budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Rektorskiej, odbył się inauguracyjny wykład IV Seminarium z cyklu Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego, które jest organizowane wspólnie przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Prelekcję pt. Długoterminowe przechowywanie danych cyfrowych: prototyp systemu archiwizacji dużych zbiorów danych zaprezentowali: prof. dr hab. Krzysztof Marasek oraz mgr Jerzy Piotr Walczak z Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Szersze informacje na temat tego wykładu oraz kolejnych prelekcji są dostępne tutaj.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i do udziału w kolejnych spotkaniach.