EZD

Zgodnie z decyzją nr 291 / 2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 października 2022 r., 2 listopada 2022r. na Uczelni uruchomiony został system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Uruchomienie systemu podzielone zostało na dwa etapy:

  1. okres testowy, trwający od 2 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.  W tym czasie realizowany będzie test obiegu dokumentacji w ramach jednego procesu tj. 03.2 Rozpatrzenie wniosku o wydanie pełnomocnictwa/upoważnienia/oświadczenia. Jednocześnie, obieg papierowy pozostaje podstawowym obiegiem dokumentów w Uczelni, także w odniesieniu do procesu 03.2.
  2. okres produkcyjny, rozpoczynający się 1 grudnia 2022 r. Począwszy do tego dnia, ww. proces realizowany będzie wyłącznie elektronicznie oraz do systemu EZD będą wprowadzane kolejne procesy dotyczące obiegu dokumentacji.

 

Szerzej na temat warunków uruchomienia systemu systemu EZD w PW przeczytać można w decyzji nr 291 / 2022 Rektora Politechniki Warszawskiej.