Transformacja Cyfrowa PW

Pojęcie cyfrowej transformacji odnosi się do integracji technologii cyfrowej we wszystkich obszarach działalności organizacji. Dotyczy ono zarówno procesów i strategii wykorzystania technologii cyfrowej w ramach zmiany sposobów, w jaki organizacja prowadzi swoją działalność. Termin ten stał się w epoce cyfryzacji wszechobecny. Transformacja cyfrowa jest procesem nieuniknionym, niezależnie od rozmiaru organizacji i w takim samym stopniu dotyczy również uczelni wyższych w tym Politechniki Warszawskiej. Transformacja cyfrowa może oznaczać całkowitą cyfryzację organizacji bądź też przekształcenie i modernizację niektórych jej obszarów. W ramach programu informatyzacji Politechniki Warszawskiej przyjęto, że techniki informacyjne stanowią szybkozmienny obszar funkcjonowania Uczelni, który ma kluczowy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój. Transformacja cyfrowa Uczelni, uwzględniając przy tym najnowsze trendy świadczenia usług opartych o techniki informacyjne, jak również już wdrażane w PW rozwiązania, określają obszar działań dotyczących kierunkowych zmian w zakresie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych.

Zrealizowane zadania