Kontakt

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

Centrum Informatyzacji 

   ServiceDesk IT

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1
pok. 319
00-661 Warszawa 
nr tel.: 22 234 53 92
e-mail: sekretariat.ci@pw.edu.pl
www: www.ci.pw.edu.pl 
   Gmach Biurowy
   ul. Noakowskiego 18/20
   klatka C, pokój nr 8 
   00-668 Warszawa
   nr tel. : 22 234 59 99
   e-mail: 5999@pw.edu.pl 
   Elektroniczny formularz zgłoszeń