Usługi

ePUAP w Politechnice Warszawskiej

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możesz z nich korzystać, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

Eduroam

Miło nam poinformować, że Politechnika Warszawska oferuje dostęp do sieci Eduroam dla swoich studentów oraz pracowników.

Dostęp do LEX-BAW oraz serwerów licencji

Usługa umożliwiająca zdalny dostęp do https://lex-baw.pw.edu.pl/, serwerów licencji oraz do serwera dystrybucji oprogramowania przez VPN.

Poczta elektroniczna

Adresy e-mail w formacie imie.nazwisko@pw.edu.pl (konfiguracja: Outlook/Exchange lub imap.pw.edu.pl 993 SSL, smtp.pw.edu.pl 587 SSL/TLS/STARTTLS - w zależności od systemu i klienta) są przeznaczone TYLKO dla pracowników Politechniki Warszawskiej. Studenci i doktoranci używają adresów e-mail w formacie usos_id@pw.edu.pl

Internet dla konferencji i imprez

Na potrzeby konferencji organizowanych w Gmachu Głównym PW, CI udostępnia sieć bezprzewodową WIFI oraz w niektórych miejscach sieć przewodową.

Dystrybucja oprogramowania

Centrum Informatyzacji PW zajmuje się dystrybucją oprogramowania inżynierskiego na potrzeby studentów i wykładowców.

Podpis elektroniczny

Składanie wniosków o wydanie/przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych.

Certyfikaty

Centrum Informatyzacji PW (zwane dalej Instytucją Certyfikowaną), na podstawie umowy, pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów nadawanych przez DigiCert (zwanym dalej Podmiotem Certyfikującym).

Dotacja na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki

Zgodnie z Art. 20 pkt 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki możliwe jest otrzymanie dotacji z MNiSW na finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej. Przepis ten przewiduje w lit. b) finansowanie kosztów rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki (historycznie nazywane w PW Dotacją LAN).

Granty obliczeniowe

Zmiany w sposobie obsługi grantów

Serwer czasu

Centrum Informatyzacji udostępnia usługę synchronizacji z własnym serwerem czasu STRATUM 1.

Service Desk

W ramach unowocześniania pracy Centrum Informatyzacji, w styczniu 2014 roku uruchomiona została nowocześnie pojmowana usługa wsparcia serwisowego (tzw. Service Desk). Jest ona oparta na powszechnie już uznawanym standardzie dobrych praktyk w tym zakresie - ITIL. 

Nowe oprogramowanie oraz dofinansowanie szkoleń dostępne dla pracowników i doktorantów PW

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej informuje o rozszerzeniu licencji na oprogramowanie firmy National Instruments. Dotychczas dostępny pakiet NI LabVIEW został rozszerzony o programy Multisim i Ultiboard, służące do nauczania podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej. Dodatkowo, wszystkie wspomniane programy są dostępne także w formie licencji studenckich, dostępnych dla wszystkich aktywnych studentów Politechniki Warszawskiej.