Usługi

System Antywirusowy

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej dysponuje oprogramowaniem antywirusowym ESET Endpoint Security Suite przeznaczonym dla komputerów służbowych pracowników Politechniki Warszawskiej.

ePUAP w Politechnice Warszawskiej

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. 

Eduroam

Miło nam poinformować, że Politechnika Warszawska oferuje dostęp do sieci Eduroam dla swoich studentów oraz pracowników.

Sieć WIFI PW

Centralna sieć bezprzewodowa zarządzana przez CI składa się z urządzeń pozwalających na kreowanie wirtualnych sieci. Obecnie w skali całej sieci wykreowane są trzy sieci, z których korzystać można na terenie PW w 17-stu lokalizacjach.

Wideokonferencje

W ramach jednego z zadań projektu NERW 1 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca zostało uruchomionych w I etapie 13 zestawów wideokonferencyjnych w 11 lokalizacjach jednostek PW oraz w II etapie 6 zestawów wideokonferencyjnych w 6 lokalizacjach jednostek PW.

Dostęp do LEX-BAW oraz serwerów licencji

Usługa umożliwiająca zdalny dostęp do https://lex-baw.pw.edu.pl/, serwerów licencji oraz do serwera dystrybucji oprogramowania przez VPN.

POL-on

Na podstawie danych wprowadzonych do systemu POL-on Uczelnia otrzymuje coroczną subwencję i jest ewaluowana naukowo raz na cztery lata.

POL-on to repozytorium stworzone na potrzeby MEiN oraz innych urzędów centralnej administracji, kumulujące dokumentację publicznych i prywatnych uczelni wyższych, w celu ulepszania zarządzania, a przede wszystkim korzystniejszego lokowania środków publicznych w sferze szkolnictwa wyższego. Część informacji zebranych w systemie zostaje podana do informacji publicznej.

Wsparcie pracy zdalnej

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy zestaw narzędzi wspierających pracę zdalną oraz środowisko do budowania i prowadzenia kursów.

Rekrutacja

Centrum Informatyzacji zajmuje się utrzymaniem systemów służących do rekrutacji oraz kompleksowej obsługi procesów rekrutacji na Politechnice Warszawskiej

ESKS

Elektroniczny System Kwaterunku Studentów służy do prowadzenia Akcji Kwaterunkowych, w których przyznawane są miejsca w Domach Studenckich PW.

USOS

System USOS służy do obsługi studentów studiów I, II oraz III stopnia ponadto obsługuje słuchaczy studiów podyplomowych. System USOS ma również połączenie z serwisem USOSweb, Archiwum Prac Dyplomowych (APD), Systemem Rezerwacji Sal (SRS), Systemem Planista jak również z Ankieterem. 

Internet dla konferencji i imprez

Na potrzeby konferencji organizowanych w Gmachu Głównym PW, CI udostępnia sieć bezprzewodową WIFI oraz w niektórych miejscach sieć przewodową.

Dystrybucja oprogramowania

Centrum Informatyzacji PW zajmuje się dystrybucją oprogramowania inżynierskiego na potrzeby studentów i wykładowców.

Podpis elektroniczny

Składanie zamówień o wydanie/przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych.

Certyfikaty

Centrum Informatyzacji PW (zwane dalej Instytucją Certyfikowaną), na podstawie umowy, pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów nadawanych przez Sectigo (zwanym dalej Podmiotem Certyfikującym).

Serwer czasu

Centrum Informatyzacji udostępnia usługę synchronizacji z własnym serwerem czasu STRATUM 1.

Service Desk

W ramach unowocześniania pracy Centrum Informatyzacji, w styczniu 2014 roku uruchomiona została nowocześnie pojmowana usługa wsparcia serwisowego (tzw. Service Desk). Jest ona oparta na powszechnie już uznawanym standardzie dobrych praktyk w tym zakresie - ITIL.