Aktualności

Szkolenia z obsługi systemu EZD

Opublikowano: 03.11.2022

W związku z rozpoczęciem okresu testowego systemu EZD, rozpoczynamy cykliczne spotkania szkoleniowe (realizowane w każdy wtorek i czwartek w dwóch, dwugodzinnych grupach, w zależności od rodzaju uprawnień do pracy w systemie), mające na celu zapoznanie z podstawową funkcjonalnością systemu EZD. Szkolenia dedykowane są osobom, które dotąd nie zapoznały się ze specyfiką tego oprogramowania.

Zmiana zasad używania oprogramowania Mendeley

Opublikowano: 21.10.2022

Dotychczas wykorzystywane przez pracowników PW oprogramowanie Mendeley było niezależną aplikacją desktopową, którą można było ściągnąć, zainstalować i używać na koncie lokalnym.

Decyzją producenta oprogramowania, wersja ta nie jest już rozwijana oraz utrzymywana. Alternatywnie, producent umożliwił pobranie i korzystanie z dedykowanej wtyczki do pakietu MS Office 365.

ANSYS na Politechnice Warszawskiej - webinarium

Opublikowano: 14.04.2022

W środę 20 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00 odbędzie się webinarium poświęcone oprogramowaniu ANSYS na Politechnice Warszawskiej. Podczas spotkania, firma MESco opowie o dostępnych licencjach na Politechnice Warszawskiej, o możliwościach oprogramowania oraz zasadach korzystania z licencji przez studentów, doktorantów i pracowników.

Prace modernizacyjne

Uprzejmie informujemy, że w czwartek, 10 lutego, od godziny 13:00 prowadzone będą prace elektryczne w budynku Wydziału Mechatroniki. W związku z tym, zaniknie zasilanie węzła sieci obsługującego cały kampus południowy, co skutkować będzie m. in. brakiem dostępu do Internetu.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, szacowany czas pracy (a co za tym idzie przerwy w do dostępie do sieci) wynosi około 5 godzin.

Spotkanie pt.: „Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - EZD PUW na PW”.

W dniu 11 stycznia 2022 roku z udziałem Władz Uczelni: Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby, Prorektor ds. Rozwoju prof. Adama Woźniaka, Pani Kanclerz dr Jolanty Ewartowskiej, odbyło się spotkanie, poświęcone omówieniu tematyki związanej z projektem wdrożenia systemu EZD PUW w PW.

Modernizacja infrastruktury sieciowej

Kontynuując prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa sieci PW, w dniach 6 - 9 stycznia 2022 r. będą trwały prace przy wymianie głównego firewall'a w Centrum Informatyzacji. W tych dniach dostęp do systemów centralnych (m. in. DNS, poczty elektronicznej, stron WWW, systemów USOS, SAP, serwerów licencji, platformy eLearningowej Moodle i innych) będzie utrudniony/okresowo niemożliwy.

Aktualizacja aplikacji mObywatel

Od 13.12.2021 w sklepach App Store i Google Play dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel. W związku ze zmianami, wszystkie mLegitymacje wydawane od poniedziałku 20.12.2021 będzie można aktywować korzystając wyłącznie z nowych wersji aplikacji. mLegitymacje aktywowane przed 20.12.2021 pozostają nadal ważne.

Przed aktywacją mLegitymacji prosimy o zaktualizowanie aplikacji mObywatel do najnowszej wersji.

Prace modernizacyjne

W dniu 18.11.2021 w godzinach 4 - 7 rano planowana jet aktualizacja oprogramowania na urządzeniach szkieletowych. Mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu oraz w połączeniach wewnątrz PW.

Platformy dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

Opublikowano: 01.10.2021

W roku akademickim 2021/2022 rozwijamy narzędzia elektroniczne do obsługi dydaktyki: Moodle ePW, MS Teams oraz USOSWeb. Ich celem jest wsparcie zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich w procesie komunikacji, każde z nich ma jednak swoją indywidualną charakterystykę oraz przeznaczenie.

Prace serwisowe

W dniu 23.09.2021 r. pomiędzy godzinami 5:00 a 7:00 rano będą wykonywane prace sieciowe, które spowodują przerwy w łączności Politechniki ze światem.

Prace mają na celu włączenie w sieć PW centralnego firewalla. Wykonane prace nie powinny spowodować zmian w dostępach z Internetu do sieci PW oraz z sieci PW do Internetu.

Przygotowanie środowiska Moodle do nowego roku akademickiego 2021/2022

W dniu 20.09.2021 r. udostępniona zostanie nowa platforma Moodle dedykowana przedmiotom realizowanym w roku akademickim 2021/2022.

Dotychczas używana platforma https://moodle.usos.pw.edu.pl zostanie zarchiwizowana, a jej miejsce zastąpi nowa instancja.

W związku z pracami serwisowymi w dniu 20.09.2021 r. platforma https://moodle.usos.pw.edu.pl będzie niedostępna. Od dnia 21.09.2021 r. będzie możliwe zakładanie kursów na nowej platformie poprzez USOSweb.

Prace konserwacyjne - 24.08.2021 (wtorek)

Opublikowano: 23.08.2021

W dniu 24.08.2021 od godziny 20:00 do 22:00 planowane są prace konserwacyjne w związku z tym wystąpi brak dostępu do usługi Sharepoint Server 2019 (docs.pw.edu.pl).

Planowane prace serwisowe w dniu 29.07.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.07.2021 r. od godz. 8.00 będzie przeprowadzany upgrade systemu USOS wraz aplikacjami stowarzyszonymi (USOSweb, SRS, Ankieter, APD, USOSapi). W czasie prac serwisy USOS będą niedostępne.

Rozbudowa Portalu Pracowniczego PW

W Portalu Pracowniczym PW została rozszerzona funkcjonalność obsługi wniosków o nieobecność.

Legitymacje

Wszelkie kwestie dot. legitymacji  należy kierować pod nowy adres: ul. Noakowskiego 20 klatka A I piętro pok. 105.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją - nagranie i materiały ze spotkania

Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego

Zachęcamy osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, na którym zaprezentowane zostały założenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Politechnice Warszawskiej oraz system EZD PUW, do zapoznania się z nagraniem wideo ze spotkania oraz prezentacją.

Prace konserwacyjne

W dniu 17.06.2021 planowane są prace konserwacyjne w systemie chmurowym. Mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w działaniu usługi.

Wyłączenie protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1

Mając na uwadze zakończenie wsparcia dla protokołów TLS* 1.0 i TLS 1.1, z dniem 28 lutego 2021 roku nastąpiło ich wyłączenie na serwerach Exchange poczty @pw.edu.pl.

Nowe terminy konsultacji MS Teams - edycja grudniowa

Zapraszamy na nowe terminy bezpłatnych konsultacji z zakresu MS Teams dla pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych organizowanych wspólnie z Działem ds. Szkoleń.

Spotkania online będą odbywały się w wybranych przez Państwa terminach grudniowych:

  • we wtorki od godziny 11:00, środy od godziny 11:00, oraz czwartki od godziny 11.00

od 1 grudnia do 20 grudnia 2020 roku. 

Wsparcie pracy zdalnej

Wychodząc na przeciw państwa oczekiwaniom oferujemy zestaw narzędzi wspierających pracę zdalną oraz środowisko do budowania i prowadzenia kursów.

Masowe odwołanie certyfikatów serwerowych

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zmieniło dostawcę certyfikatów dla uczelni w Polsce z Digicert na Sectigo. Spowodowało to odwołanie dużej części certyfikatów serwerowych.

Masowe odwołanie certyfikatów serwerowych

Opublikowano: 13.07.2020

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zmieniło dostawcę certyfikatów dla uczelni w Polsce z Digicert na Sectigo. Spowodowało to odwołanie dużej części certyfikatów serwerowych.

Rekomendacje w zakresie zaliczeń i egzaminów prowadzonych zdalnie

Opublikowano: 18.05.2020

  • Zawarte w niniejszym dokumencie rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń jednostek PW.
  • Wszystkie opisane rekomendacje należy traktować jako podstawę do opracowania przez jednostki szczegółowych zasad, a przez nauczycieli akademickich rozwijania własnych metod i technik kształcenia zdalnego w zależności od specyfiki prowadzonych przedmiotów oraz liczebności grup zajęciowych.
  • Rekomendowane narzędzia informatyczne są utrzymywane przez Politechnikę Warszawską i zabezpieczone od strony technicznej i prawnej.
  • Należy pamiętać, że wprowadzenie zdalnej formy kształcenia i zaliczenia wymaga aktualizacji regulaminu przedmiotu.

"MATLAB Grader w zdalnym nauczaniu" - seminarium online dla pracowników dydaktycznych

Opublikowano: 08.05.2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w godzinnym seminarium online "MATLAB Grader w zdalnym nauczaniu" skierowanym do wykładowców oraz pracowników dydaktycznych Państwa uczelni. Bezpłatne wydarzenie odbędzie się we wtorek, 12 maja o godzinie 13:00.

MATLAB Online i MATLAB Drive - bezpłatne webinarium firmy MathWorks

Opublikowano: 01.04.2020

Obecnie niezbędne stało się wykorzystywanie technologii, które umożliwiają pracę zdalną. MathWorks opracował narzędzia do pracy w chmurze, które ułatwiają wykładowcom i studentom dostęp do nich w dowolnym czasie i miejscu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium, podczas którego omówione zostaną wspomniane narzędzia oraz ich funkcjonalności.