Aktualności

Rekomendacje w zakresie zaliczeń i egzaminów prowadzonych zdalnie

Opublikowano: 18.05.2020

  • Zawarte w niniejszym dokumencie rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń jednostek PW.
  • Wszystkie opisane rekomendacje należy traktować jako podstawę do opracowania przez jednostki szczegółowych zasad, a przez nauczycieli akademickich rozwijania własnych metod i technik kształcenia zdalnego w zależności od specyfiki prowadzonych przedmiotów oraz liczebności grup zajęciowych.
  • Rekomendowane narzędzia informatyczne są utrzymywane przez Politechnikę Warszawską i zabezpieczone od strony technicznej i prawnej.
  • Należy pamiętać, że wprowadzenie zdalnej formy kształcenia i zaliczenia wymaga aktualizacji regulaminu przedmiotu.

"MATLAB Grader w zdalnym nauczaniu" - seminarium online dla pracowników dydaktycznych

Opublikowano: 08.05.2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w godzinnym seminarium online "MATLAB Grader w zdalnym nauczaniu" skierowanym do wykładowców oraz pracowników dydaktycznych Państwa uczelni. Bezpłatne wydarzenie odbędzie się we wtorek, 12 maja o godzinie 13:00.

MATLAB Online i MATLAB Drive - bezpłatne webinarium firmy MathWorks

Opublikowano: 01.04.2020

Obecnie niezbędne stało się wykorzystywanie technologii, które umożliwiają pracę zdalną. MathWorks opracował narzędzia do pracy w chmurze, które ułatwiają wykładowcom i studentom dostęp do nich w dowolnym czasie i miejscu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium, podczas którego omówione zostaną wspomniane narzędzia oraz ich funkcjonalności.

Możliwości w zakresie realizacji zajęć zdalnych

Szczegółowa informacja dla nauczycieli akademickich

Seminarium „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim 2019/2020

Opublikowano: 16.01.2020

Kierownictwo Centrum Informatyzacji PW, Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Kierownictwo Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w nurcie „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. 

Czwarty wykład zimowego Seminarium

Opublikowano: 10.01.2020

Zapraszamy do uczestnictwa w czwartym wykładzie zimowego seminarium. 14 stycznia prelekcję zatytułowaną "Przedsiębiorczość akademicka - prawda czy złudzenie?" wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Makieła z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seminarium „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim 2018/2019

Opublikowano: 05.02.2019

Kierownictwo Centrum Informatyzacji PW, Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Wydziału Zarządzania PW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w nurcie „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. 

Rusza Budżet Partycypacyjny PW

Opublikowano: 26.11.2018

Politechnika Warszawska to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wykształcenie. To również centrum wspierania ambitnych i kreatywnych osób. To właśnie dla nich nasza Uczelnia uruchomiła Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej.

Pierwszy wykład X edycji Seminarium

Opublikowano: 16.10.2018

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym wykładzie X edycji seminarium. 16 października prelekcję zatytułowaną "Koleje naprawdę wielkich prędkości" wygłosi dr inż. Andrzej Krzyszkowski.

Zmiany w logowaniu (dotyczy Studentów PW) / Login changes (applies to WUT Students)

Opublikowano: 10.10.2018

(english version) W związku z rozwojem zintegrowanej platformy informatycznej Uczelni (decyzja nr 1/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Politechniki Warszawskiej), pojawiła się konieczność ujednolicenia formatu loginów w centralnych systemach Politechniki Warszawskiej.

Możliwe utrudnienia w dostępie do systemów

Opublikowano: 09.10.2018

W związku z modernizacją infrastruktury techniczno-systemowej odpowiedzialnej za utrzymanie serwisów oraz usług, w dniu 12.10.2018 roku (piątek) od godziny 17 nastąpi przerwa w dostępie do wszystkich systemów, które utrzymuje CI. Niedogodności w dostępie mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Eduroam już na PW

Opublikowano: 05.03.2018

Miło nam poinformować, że Politechnika Warszawska oferuje dostęp do sieci Eduroam dla swoich studentów oraz pracowników.

Eduroam jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych.

Trzeci wykład zimowego Seminarium

Opublikowano: 22.11.2017

Plakat seminarium z programem wykładów

Zapraszamy do uczestnictwa w trzecim wykładzie zimowego seminarium. 5 grudnia prelekcję zatytułowaną "Spin-offy i startupy w nauce" wygłosi dr hab. Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW.

Opublikowano: 16.10.2017

Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy.

Dodatkową korzyścią z zawartej umowy jest możliwość skorzystania z oprogramowania przez wszystkich studentów PW.

Umowa na dzierżawę licencji została zawarta na okres 3 lat z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach.

Szósty wykład wiosennego Seminarium

Opublikowano: 25.05.2017

Plakat seminarium z programem wykładów

Zapraszamy do uczestnictwa w szóstym wykładzie wiosennego seminarium. 6 czerwca, prelekcję zatytułowaną "Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych" wygłosi prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Kierownik Katedry Energetyki Wodorowej Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej.

Piąty wykład wiosennego Seminarium

Opublikowano: 10.05.2017

Plakat seminarium z programem wykładów

Zapraszamy do uczestnictwa w piątym wykładzie wiosennego seminarium. 23 maja, prelekcję zatytułowaną "Informatyzacja uczelni publicznej – ujęcie modelowe" wygłoszą mgr inż. Andrzej Zajkowski i mgr inż. Janusz Stańczak z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.

Czwarty wykład wiosennego Seminarium

Opublikowano: 28.03.2017

Plakat seminarium z programem wykładów

Zapraszamy do uczestnictwa w czwartym wykładzie wiosennego seminarium. 9 maja, prelekcję zatytułowaną "Zarządzanie publiczne – między naukami o administracji a naukami o zarządzaniu" wygłosi dr hab. Marek Ćwiklicki z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Drugi wykład wiosennego Seminarium

Opublikowano: 09.03.2017

Plakat seminarium z programem wykładów

Zapraszamy do uczestnictwa w drugim wykładzie wiosennego seminarium. 21 marca, prelekcję zatytułowaną "Modelowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach budowlanych" wygłosi dr inż. Eryk Głodziński z Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji.

Sekcja ds. Usług Personalizacji - działania, plany i funkcje.

Opublikowano: 14.02.2017

Do podstawowych zadań Sekcja ds. Usług Personalizacji należy stałe zapewnienie sprawnego przebiegu wszelkich procedur związanych z obsługą Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Elektronicznych Legitymacji Doktoranckich.

Sekcja ServiceDesk - jako centralny punkt przyjmowania zgłoszeń o problemach informatycznych.

Opublikowano: 14.02.2017

Sekcja ServiceDesk, powstała pod koniec 2013 roku. Powołana została jako centralny punkt przyjmowania zgłoszeń o problematyce informatycznej od pracowników i studentów PW. Poniżej na wykresach przedstawiono ilość zarejestrowanych i rozwiązanych problemów od momentu powstania sekcji.

VII Seminarium - wykład inauguracyjny

Opublikowano: 12.01.2017

Plakat 7 seminarium z programem wyjkładów

Serdecznie zapraszamy na inaugurację kolejnego, siódmego już Seminarium. Cykl wykładów rozpocznie 7 marca pan Dionizy Smoleń, wygłaszając prelekcję pt. "Czy jest możliwe stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym". 

Ostatni wykład VI seminarium nie odbędzie się

Opublikowano: 12.01.2017

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora, planowany na 24 stycznia 2017 r. ostatni wykład VI seminarium nie odbędzie się. Przepraszamy.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że już w marcu rozpoczynamy kolejne seminarium. Na inauguracyjny wykład nowego cyklu zapraszamy 7 marca. Więcej informacji podamy w najbliższych tygodniach.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 09.12.2016

Wykład zatytułowany "Era „post lithium” - możliwe ścieżki rozwoju technologii magazynowania energii", przedstawi dr hab. inż. Marek Marcinek z Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydziału Chemicznego PW. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 10 stycznia o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 24.11.2016

Wykład zatytułowany "Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa?", przedstawi dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. PW, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 09.11.2016

Wykład zatytułowany "Modelowanie funkcji i procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacji wizualnej" wygłoszą dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Zbigniew Twardowski, Prezes Zarządu S4BI, dr Witold Aleksander Cempel, Cempel Consulting, mgr inż. Dawid Dąbal, Cempel Consulting. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 22 listopada 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.