Inauguracyjny wykład V Seminarium

Plakat z programem wykładów

W dniu 8 marca 2016 w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Rektorskiej, odbędzie się inauguracyjny wykład V Seminarium z cyklu Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego, które jest organizowane wspólnie przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Prelekcję pt. Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji zaprezentuje dr hab. Marek Kowalski, prof. UKSW z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium i do udziału w kolejnych spotkaniach.