Krótka relacja ze spotkania Klubu Informatyka

Logo PTI

W dniu 04.10.2016 r. w CZIITT PW odbyło się spotkanie Klubu Informatyka współorganizowane przez: Wydział Zarządzania PW, Centrum Informatyzacji PW, Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Sekcję Bezpieczeństwa Informacji PTI oraz Polski Oddział IEEE Computer Society. 

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Składało się ono z dwóch części: w pierwszej fazie miało formę panelu dyskusyjnego pomiędzy zaproszonymi ekspertami, a po przerwie głos zabrała publiczność. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć, wkrótce będzie dostępne nagranie spotkania na kanale YouTube PTI.

Panel poprowadził Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej: dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, a uczestnikami panelu byli:

  • dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW – Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
  • Michał Grzybowski - Dyrektor Wykonawczy w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
  • Tomasz Kibil - Dyrektor w Dziale Doradztwa Informatycznego firmy Ernst & Young

W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób reprezentujących 35 firm i instytucji.