Legitymacje

Wszelkie kwestie dot. legitymacji  należy kierować pod nowy adres: ul. Noakowskiego 20 klatka A I piętro pok. 105.