Modernizacja infrastruktury sieciowej

Kontynuując prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa sieci PW, w dniach 6 - 9 stycznia 2022 r. będą trwały prace przy wymianie głównego firewall'a w Centrum Informatyzacji. W tych dniach dostęp do systemów centralnych (m. in. DNS, poczty elektronicznej, stron WWW, systemów USOS, SAP, serwerów licencji, platformy eLearningowej Moodle i innych) będzie utrudniony/okresowo niemożliwy.