Platformy dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 rozwijamy narzędzia elektroniczne do obsługi dydaktyki: Moodle ePW, MS Teams oraz USOSWeb. Ich celem jest wsparcie zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich w procesie komunikacji, każde z nich ma jednak swoją indywidualną charakterystykę oraz przeznaczenie.

Moodle ePW

Platforma dedykowana obecnie komunikacji pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami, w szczególności w zakresie udostępniania materiałów dydaktycznych.

W roku akademickim 2021/2022 platforma Moodle ePW jest dostępna pod adresem https://moodle.usos.pw.edu.pl. W bieżącym roku zakładanie kursów na platformie jest możliwe na podstawie przynależności do grup zajęciowych lub uczestnictwa w przedmiocie poprzez USOSweb.

Kursy akademickie przeprowadzone na niej w roku akademickim 2020/2021 zostały przeniesione do archiwum i są dostępne dla nauczycieli akademickich pod adresem https://moodle2020.usos.pw.edu.pl. Mechanizm ten będzie stosowany również w kolejnych latach.

Microsoft Teams

Platforma dedykowana do bieżącej, synchronicznej komunikacji nauczycieli akademickich ze studentami. W bieżącym roku akademickim wprowadziliśmy nowe funkcjonalności:

  1. Możliwość tworzenia zespołów MS Teams na podstawie przynależności do grup zajęciowych lub uczestnictwa w przedmiocie. Zespoły mogą być tworzone przez prowadzących grupy zajęciowe lub koordynatorów przedmiotów, w tym przez nauczycieli akademickich. Dotychczas istniejąca funkcjonalność dotycząca zakładania zespołów w aplikacji USOS została wyłączona i przeniesiona do wersji webowej z zachowaniem już istniejących zespołów.
  2. Możliwość tworzenia zespołów MS Teams dla komisji egzaminów dyplomowych.

Wymienione powyżej funkcjonalności, podobnie jak w przypadku platformy Moodle ePW są uruchamiane poprzez USOSWeb.

W bieżącym roku akademickim uruchomiliśmy możliwość automatycznego przenoszenia ocen studentów zapisanych w Moodle ePW do protokołów przedmiotów w USOSWeb. Warto również przypomnieć, że gromadzenie punktów z prac podlegających zaliczeniu możliwe jest zarówno w module Sprawdziany USOSWeb, jak i module Oceny Moodle ePW. Zachęcamy do korzystania z modułu Oceny.

Informacje związane z modułem MS Teams w USOS są dostępne w zakładce "Usługi" => "Wsparcie pracy zdalnej" => "Teams w USOS"
https://ci.pw.edu.pl/Uslugi/Wsparcie-pracy-zdalnej/Teams-w-USOS