Politechnika Warszawska została partnerem Programu ABC rozwoju.

Program koordynowany jest przez Fundacje IT Leader Club Polska w ramach realizacji celów związanych z inicjatywą “eKompetencje Przyszłości” i misją “Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych” - powołaną pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Celem Programu jest niesienie pomocy z zakresu dostępu do sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. ABC Rozwoju wspiera szkoły, przedszkola, placówki oświatowe a także inne podmioty, które potrzebują pomocy.  

Dzięki współpracy z największymi podmiotami na rynku IT - Program ABC rozwoju posiada duże możliwości pomocy - poprzez pozyskiwanie bardzo dobrej jakości zamortyzowanego sprzętu.

Pomoc kierowana jest do placówek, które nie posiadają, lub posiadają w niewystarczającej ilości, bądź jakości sprzęt IT. W ramach Programu ABC rozwoju - w pełni sprawne komputery, wyposażone we właściwe oprogramowanie usprawnią proces edukacyjno-wychowawczy tych placówek i przyniosą ogromne korzyści dzieciom i młodzieży.

 

Na podstawie materiałów abcrozwoju.org