Postępy prac w projekcie CM USOS

W ramach projektu CM USOS prowadzone są prace związane z przygotowywaniem dokumentacji obecnej funkcjonalności CM USOS. Dokumentacja dotycząca wybranych funkcjonalności takich jak korzystanie z USOSWeb (dostęp przez www), APD (Archiwum Prac Dyplomowych), modułu sprawdzianów będzie wkrótce dostępna dla pracowników PW posiadających obecnie konto w USOSWeb. Dokumentacja zostanie udostępniona na dedykowanym do tego celu portalu, który obecnie jest uruchamiany przez zespół CI. 

Równolegle trwa opracowywanie dokumentacji użytkownika końcowego przeznaczonej dla pracowników dziekanatów określającej zasady zarządzania programami, przedmiotami, zapisami oraz rozliczeniami studentów z wymagań programowych. Po zakończeniu prac w tym zakresie, dokumentacja zostanie udostępniona pracownikom jednostek korzystających obecnie z systemu USOS.

System USOS podlega nieustannemu rozwojowi i w najbliższym okresie będą prowadzone prace związane z aktualizacją obecnej wersji USOS 5.4.0 do wersji 5.4.6. Z aktualizacją związanych jest szereg zmian zwiększających funkcjonalność systemu.

Obok wymienionych powyżej prac wraz z realizacją wdrożenia systemu CM USOS jest prowadzonych szereg prac związanych ze zmianami w infrastrukturze teleinformatycznej Uczelni. Zmiany mają na celu przygotowanie infrastruktury pod nowe rozwiązania, w tym funkcjonowanie CM USOS, SAP-FI.

W ostatnio przesłanej notatce informacyjnej, zwracaliśmy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie informacji dotyczących studentów, etapów oraz przypisanych (lub braku przypisania) specjalności. Większość jednostek podeszła do zagadnienia odpowiedzialnie oraz szybko i terminowo uzupełniła dane. Serdecznie dziękujemy tym jednostkom za trud włożony w uzupełnienie danych, które są niezbędne do planowego migrowania danych z systemu Ewista do systemu CM USOS. Niestety część jednostek nadal nie uzupełniła danych, co bezpośrednio wpływa na opóźnienie prac, które w konsekwencji może prowadzić do spiętrzenia prac wdrożeniowych na wydziałach na okres sierpnia i września – czyli na okres najmniej do tego odpowiedni ze względu na inne obowiązki pracowników dziekanatów. Uzupełnienia wymaga jeszcze około 2,5 tys. wpisów i dlatego zwracamy się ponownie do Państwa o sprawne uzupełnienie danych w zakresie specjalności w Państwa jednostkach organizacyjnych.