Prace modernizacyjne

Uprzejmie informujemy, że w czwartek, 10 lutego, od godziny 13:00 prowadzone będą prace elektryczne w budynku Wydziału Mechatroniki. W związku z tym, zaniknie zasilanie węzła sieci obsługującego cały kampus południowy, co skutkować będzie m. in. brakiem dostępu do Internetu.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, szacowany czas pracy (a co za tym idzie przerwy w do dostępie do sieci) wynosi około 5 godzin.