Projekt SAP-FI wszedł w fazę praktycznego wdrażania

Wdrożenie jest podzielone na dwa etapy III i IV. Etap III, który zakończy się zgodnie z harmonogramem w dniu 31.07.2013 przyniesie produktywne uruchomieniem następujących modułów;

 • FI-rachunkowość finansowa,
 • FI-AA- zarządzanie środkami trwałymi,
 • CO-kontroling,
 • MM- gospodarka materiałowa,
 • SD- sprzedaż i dystrybucja,
 • PS – zarządzanie projektami,
 • System rezerwacji sal.

Na etapie wdrożenia systemu SAP-FI kluczowymi aktywnościami są: przygotowanie platformy sprzętowej, a następnie instalacja i konfiguracja trzech środowisk: rozwojowego, testowego i produkcyjnego. Procesem, od którego rozpoczęły się prace jest migracja danych z dotychczasowych systemów (nie tylko finansowego). Jakość przygotowanych do migracji danych ma bezpośredni wpływ na końcową  jakość otrzymywanych produktów. Jak mówi popularne w środowisku IT powiedzenie „śmieci na wejściu-śmieci na wyjściu”. W przygotowaniu części potrzebnych danych będą musiały wziąć udział dedykowane osoby z jednostek organizacyjnych PW. W tym celu zostało rozesłane pismo do kierownictwa wydziałów z prośbą o przypisanie właściwych osób do zasygnalizowanych zadań i poinformowanie ich, aby można było w sposób zorganizowany i przy wykorzystaniu posiadanych kompetencji sprawnie wypełnić zaprojektowane formatki potrzebnymi danymi. Aby zminimalizować liczbę pytań, do formatek zostaną dołączone instrukcje oraz załączniki a dodatkowo wkrótce zostanie zorganizowane spotkanie instruktażowo-konsultacyjne, na którym bezpośrednio, po wcześniejszym zapoznaniu się dokumentami, będzie można zadać pytania i wyjaśnić niejasności. W założeniu osoby dedykowane do wypełniania formatek z danymi staną się użytkownikami końcowymi systemu. Proces migracji danych, który planowo ma zakończyć się do 18.04.2014 składa się z następujących aktywności:

 • zdefiniowanie danych potrzebnych do migracji,
 • zdefiniowanie źródeł pozyskania danych oraz ich formatów,
 • przygotowanie narzędzi do pozyskania danych w żądanych formatach,
 • ekstrakcja danych z istniejących systemów źródłowych,
 • sprawdzenie poprawności danych pod względem formatu i kompletności,
 • ręczne uzupełnienie danych brakujących,
 • sprawdzenie poprawności danych pod względem formatu i kompletności po ich uzupełnieniu,
 • migracja testowa,
 • migracja produkcyjna,
 • doładowanie danych przyrostowych.

W tabelce poniżej prezentujemy moduły i rodzaj informacji, które będą musiały być wypełnione przez osoby wskazane przez jednostki organizacyjne.

 

                        Moduły                           Obszar
                CO- kontroling

                Projekty / elementy PSP

                Zlecenia kontrolingowe

               FI-AA środki trwałe                 Środki niskocenne
         MM-gospodarka materiałowa                         Zapasy
            SD – sprzedaż i dystrybucja                      Dostawcy
   

 

Kolejną fazą tego Etapu, do której przygotowania już się rozpoczęły, jest przygotowanie i przeprowadzenie testów. Kilkaset scenariuszy testowych musi zostać uzgodnionych przez użytkowników pod kątem sposobu ich realizacji, następstwa i harmonogramu, a także kryteriów końcowej oceny poprawności działania systemu. Testy zostały podzielone na trzy obszary:

 1. Testy wydajnościowe
 2. Testy funkcjonalne
 3. Testy integracyjne

O dalszych aktywnościach oraz stopnia zaawansowania ich realizacji poinformujemy w kolejnych notkach na temat realizacji projektu SAP-FI.