Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zarządzania oraz przyznanie nagród dla pracowników Centrum Informatyzacji PW

W dniu 29 września 2016 roku, w Małej Auli Gmachu Głównego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Zarządzania Pan dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Prof. PW oraz Dyrekcja Centrum Informatyzacji Pan mgr inż. Andrzej Zajkowski oraz Pan mgr inż. Janusz Stańczak wręczyli dyplomy i podziękowania:

"Za szczególny wkład w budowę rozwiązań teleinformatycznych
w Politechnice Warszawskiej, w tym szerzenie dobrych praktyk IT
w zakresie wdrażania, rozwoju oraz utrzymania
systemów informatycznych PW w ramach nowej organizacji,
jaką jest Centrum Informatyzacji PW,
godne reprezentowanie imienia tej organizacji w Uczelni
oraz za znakomitą, profesjonalną współpracę zespołową.”

Nagrodzeni zostali:

  1. inż. Marcin Kopczyk
  2. mgr inż. Rafał Piłkowski
  3. mgr inż. Robert Wójtowicz

Pełna fotorelacja z inauguracji roku akademickiego znajduje się a na stronie Wydziału Zarządzania PW. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.