Rozbudowa Portalu Pracowniczego PW

W Portalu Pracowniczym PW została rozszerzona funkcjonalność obsługi wniosków o nieobecność.

Teraz każdy pracownik posiadający dostęp może zawnioskować o:

- usunięcie zatwierdzonej nieobecności,

- zmianę zatwierdzonej nieobecności na inny termin lub inny rodzaj.

 

Kierownicy w aplikacji do akceptacji wniosków o nieobecność otrzymują informację o:

- tym czy wniosek jest zmianą albo anulacją,

- nowym i starym terminie nieobecności.