Sekcja ds. Usług Personalizacji - działania, plany i funkcje.

Do podstawowych zadań Sekcja ds. Usług Personalizacji należy stałe zapewnienie sprawnego przebiegu wszelkich procedur związanych z obsługą Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Elektronicznych Legitymacji Doktoranckich.

Kierownik Sekcji ds. Usług Personalizacji powołany jest do pełnienia funkcji Koordynatora ds. sprawozdawczości w Systemie POL-on w Politechnice Warszawskiej. Zakres odpowiedzialności określa Zarządzenie nr 49/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 listopada 2015 r.

 • koordynowanie działań w zakresie umożliwiającym terminowe raportowanie danych do Systemu POL-on zgodnie z obowiązującym prawem,
 • wnioskowanie o wprowadzenie zmian do Systemu POL-on lub edycję danych niedostępną dla użytkowników Systemu POL-on,
 • administrowanie uprawnieniami osób upoważnionych do wprowadzania/weryfikacji danych
  w Systemie POL-on na podstawie zgłoszeń kierowników jednostek organizacyjnych.

Najistotniejszą kwestią, którą obecnie zajmuje się Sekcja ds. Usług Personalizacji jest skoordynowanie działań związanych z przygotowaniem przez podstawowe jednostki organizacyjne wniosku o przyznanie kategorii naukowej.

Do podstawowych zadań Sekcja ds. Usług Personalizacji należy:

 • stałe zapewnienie sprawnego przebiegu wszelkich procedur związanych z obsługą Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) i Elektronicznych Legitymacji Doktoranckich (ELD),
 • wydruk legitymacji elektronicznych według zamówień jednostek,
 • utrzymanie odpowiednich zapasów blankietów, hologramów, oraz materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wydruku,
 • wprowadzenie jednolitych procedur określających współpracę z Wydziałami,
 • kontrola elektronicznego przedłużania ELS i ELD,
 • kontrola wykorzystanych hologramów do przedłużania ELS i ELD,

Obecnie sekcja prowadzi pilotażowy projekt wdrożenia funkcjonalności Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej w Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.