Seminarium wiosenne - kolejny wykład 17 marca

Plakat zapowiadający seminarium z umieszcznym programem wykładów

"Platforma SAP HANA - nowy paradygmat modelowania inżynierskiego i biznesowego" to temat kolejnego wykładu w ramach wiosennego semiarium. Poprowadzi go pan dyr. Andrzej Frydecki, Customer Solution Manager SAP Polska Sp. z o.o. Gorąco zapraszamy do wysłuchania prelekcji 17 marca o godzinie 16:15 w sali 213 Gmachu Głównego PW.