Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrożenia CM USOS i skojarzonego z nim wdrożenia Systemu SAP-FI.

W dniu 28 marca br., w Sali Senatu, Gmachu Głównego PW, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wdrożenia Centralnego Modułu USOS i równoległego, skojarzonego z nim wdrożenia Systemu SAP-FI. 

W spotkaniu uczestniczyły Najwyższe Władze Naszej Uczelni, Pełnomocnicy ds. Informatyzacji, Koordynatorzy ds. CM USOS, Kierownicy projektów wdrożenia CM USOS i  wdrożenia Systemu SAP-FI oraz Przedstawiciele Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.

Podczas spotkania omówiony został stan realizacji prac w prowadzonych projektach, zadania na najbliższe tygodnie/miesiące oraz zakres prac do wykonania w ramach jednostek organizacyjnych. 

Spotkanie przebiegało interaktywnie. Kierownicy Projektów odpowiadali na nurtujące Państwa pytania. Starali się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Omówili najczęściej napotkane problemy, które utrudniają realizację prac w projektach. 

Slajd tytułowy prezentacji