Spotkanie inauguracyjne (kick–off meeting) projekt

Zdjęcie uczestników spotkania inauguracyjnego projektu SAP-FI. Na zdjęciu między innymi pracownik Centrum Informatyzacji Gabriel Matus - kierownik projektu.

W dniu 4 lutego br., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne III Etapu wdrożenia systemu finansowego SAP-FI.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Prorektor ds. Ogólnych, prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, dr inż. Krzysztof Dziedzic, Kanclerz, mgr Jadwiga Bajkowska, Z-ca Kanclerza Kwestor, mgr Zofia Milcarz, Z-ca Kwestora, dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji PW, mgr inż. Gabriel Matus, Kierownik Projektu ds. Wdrożenia Systemu SAP-FI, zespoły wdrożeniowe, reprezentanci działów Administracji Centralnej, delegaci wszystkich  Wydziałów PW oraz jednostek pozawydziałowych, przedstawiciele konsorcjum firm Quercus Sp. z o.o. i Abile Sp. z o.o. oraz reprezentanci firmy SI-Consulting S.A., która na mocy podpisanej umowy w dniu 31 stycznia br. będzie odpowiedzialna za wdrażanie na kolejnych etapach systemu SAP-FI.

 

Na spotkaniu JM Rektor PW podkreślił znaczenie realizacji projektu dla całej społeczności akademickiej PW, która chcąc czy nie chcąc będzie musiała mieć styczność z systemem SAP albo jako kadra pracownicza albo młodzież studiująca na naszej Uczelni.

JM Rektor zapewnił, że projekt jest w centrum uwagi władz Uczelni a jego terminowe ukończenie będzie miało znaczenie dla funkcjonowania całej Politechniki.

Podczas spotkania p. Gabriel Matus - kierownik wdrożenia projektu SAP-FI zaprezentował raport z dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentował plan realizacji dalszych kroków wdrożenia i daty osiągnięcia wyznaczonych celów projektu:

Plan realizacji wdrożenia: początek w lutym, koniec głównego etapu na przełomie czerwca i lipca, dodatkowe funkcjonalności w październiku i grudniu.

Plan realizacji wdrożenia

Konsorcjum, z którym mieliśmy przyjemność do tej pory współpracować przy realizacji I i II etapu wdrożenia będzie teraz pełniło funkcję doradczą. Prezes Zarządu firmy SI –Consulting S.A. p. Paweł Wala przedstawił swój zespół konsultantów wiodących oraz zapoznał słuchaczy z tym jaką rolę będzie pełnić i czym zajmie się firma SI-Consulting S.A. podczas kolejnych etapów wdrażania systemu SAP-FI

Analizując dotychczasowe osiągnięcia firmy SI-Consulting S.A., która działa na krajowym rynku od 1998 roku, a w dorobku ma ponad 100 wdrożeń w tym również na uczelniach wyższych, istnieją podstawy, aby twierdzić, że dysponuje ona odpowiednim potencjałem do realizacji tego złożonego przedsięwzięcia.

Spotkanie przebiegało w sposób interaktywny. Przybyli goście i interesariusze projektu na bieżąco zadawali pytania dotyczące sposobu realizacji projektu i przyjętych założeń. Dzięki dyskusji będziemy mogli bardziej wnikliwie  przyjrzeć się zaplanowanym pracom i procesom projektowym.

Strona tytułowa prezentacji

Prezentacja ze spotkania