Uruchomienie CM USOS, zamknięcie systemu Ewista.

Obecnie wkraczamy w kluczową fazę projektu wdrożenia Centralnego Modułu USOS i przygotowujemy się do zamknięcia dotychczasowego systemu ewidencji studentów - Ewista. 

Planowane zamknięcie Ewisty rozpocznie się od dnia 18 lipca br. Jako, że jest to szereg sekwencyjnych czynności, ich realizacja potrwa do dnia 25 lipca 2014 r.

Aktualnie przygotowujemy się do tego przedsięwzięcia. Testujemy rozbudowę funkcjonalności CM USOS - głównie tę, która pokrywa funkcjonalność systemu Ewista oraz skrypty migracyjne dla potrzeb przeprowadzenia produkcyjnej migracji danych z systemu Ewista do CM USOS. Po wykonaniu migracji zwrócimy się do Państwa z prośbą o weryfikację poprawności zmigrowanych danych.

W związku z planowanym przełączeniem systemów prosimy o upewnienie się, iż Państwa pracownicy otrzymali dostęp do systemu CM USOS oraz mają zainstalowane oprogramowanie klienckie – tę czynność wykonywali pracownicy CI. W przypadku braku dostępu do CM USOS, bądź instalacji prosimy o kontakt z ServiceDesk pod numerem telefonu 5999 lub mailowo: 5999@pw.edu.pl 

Obsługa Studiów Podyplomowych w CM USOS

Ponad to informujemy, że od dnia 1 października 2014 r. uruchomiony zostanie moduł Obsługi Studiów Podyplomowych w systemie CM USOS. Aby mogli Państwo w pełni wykorzystać tę funkcjonalność konieczne będzie przeprowadzenie stosownych szkoleń – około czterogodzinnych.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu stałe terminy szkoleń, które odbywać się będą co środę w godz. 10:00-14:00 przez 6 kolejnych tygodni, począwszy od dnia 23 lipca. Prosimy o przekazanie informacji o terminach szkoleń Pracownikom zajmującym się studiami podyplomowymi w Państwa Jednostkach. Zgłoszenia udziału w szkoleniu wraz z dogodnym terminem prosimy przesyłać na adres: sekretariat.ci@pw.edu.pl.

Równolegle realizujemy też prace związane z rozbudową systemu Rekrutacja PW o obsługę studiów doktoranckich i podyplomowych oraz przygotowaniem interfejsów między CM USOS a systemem Rekrutacja PW oraz systemem CWM, tak, aby zautomatyzować proces zasilania danymi rekrutacyjnymi moduł Obsługi Studiów Podyplomowych.

Rozbudowa POL-on

Z uzyskanych przez nas nieoficjalnych informacji wynika, iż w najbliższym czasie system POL-on w znacznym stopniu rozszerzy zakres gromadzonych danych. Na dzień dzisiejszy nie mamy formalnego potwierdzenia, jednak wszystko wskazuje na to, iż będziemy zobligowani do raportowania informacji o wydanych dyplomach, w tym do przekazywania prac do ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych. Serwis Archiwum Pracy Dyplomowych (APD), będący bezpośrednim elementem systemu CM USOS został uruchomiony i jest używany produkcyjnie na Wydziale Architektury począwszy od obsługi obron dyplomantów, które odbywają się już w sesji letniej roku akademickiego 2013/2014. 

USOSweb

W ramach pełnej funkcjonalności systemu USOS, serwis USOSweb został dostosowany do wygodniejszej obsługi protokołów łącznych, a w najbliższym czasie zostanie uruchomiona funkcjonalność wgrywania materiałów dydaktycznych. Ponadto, na Wydziale Architektury uruchomiony został moduł U-Mail (komunikacja wewnętrzna), który umożliwia komunikację między prowadzącymi zajęcia a studentami.

Na stronie głównej serwisu USOSweb (https://usosweb.usos.pw.edu.pl) udostępniona została instrukcja użytkownika, w zakresie podstawowych funkcjonalności aktualnie używanych w Politechnice Warszawskiej. Planujemy systematycznie rozbudowywać instrukcje systemów stowarzyszonych z USOS, równolegle z uruchamianiem kolejnych funkcjonalności. O opublikowaniu nowych wersji dokumentacji, będziemy informowali e-mailowo oraz poprzez naszą stronę internetową https://ci.pw.edu.pl