Uruchomienie systemu produkcyjnego SAP-FI

Zgodnie z Decyzją nr 84 / 2014 JM Rektora z dnia 30 czerwca 2014 r.

http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2014/Decyzja-Rektora-nr-84-2014-z-dnia-30-06-2014

w dniu 1 lipca został produkcyjnie uruchomiony system SAP FI. 

Start produkcyjny nie jest jednorazową czynnością, a procesem, który potrwa do końca lipca. W tym czasie, Zespół projektowy przeprowadzi szereg sekwencyjnych czynności, których celem jest stopniowe dostarczenie użytkownikom końcowym dostępu do funkcjonalności wdrożonego systemu.

W pierwszej kolejności zostały one nadane Pełnomocnikom Kwestora.

Zgodnie z planem od dnia 3 lipca Pełnomocnicy Kwestora rozpoczęli pracę w SAP FI. W pierwszej kolejności przydzielone zostały uprawnienia do modułów: FI (finanse i księgowość), AA (środki trwałe), SD (sprzedaż i dystrybucja), MM (gospodarka materiałowa). Uprawnienia te ograniczone zostaną do właściwych jednostek/działów gospodarczych.

W późniejszym okresie Pełnomocnicy otrzymają kolejne uprawnienia w zakresie: CO (kontroling) oraz PS (rozliczenia projektowe).

Poinformujemy o tym Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualnie przypisywane są uprawnienia dla użytkowników końcowych systemu.

W celu właściwego ustalenia oraz przypisania uprawnień, przekazaliśmy Państwu odpowiednie tabele z prośbą o potwierdzenie uprawnień dla poszczególnych osób. Tabelki są również do pobrania na naszej stronie kliknij tu. Uzyskana w ten sposób informacja zwrotna, zatwierdzona przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych, będzie stanowić podstawę do nadania imiennych uprawnień poszczególnym użytkownikom.

W przypadku wystąpienia ewentualnych  problemów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zgłaszanie do Serwis Desk na numer wew. 5999 lub e-mailem pod adresem 5999@pw.edu.pl. Taki sposób obsługi, ustalający jeden kanał komunikacji, pozwoli na pełne śledzenie i kontrolowanie  procesu od  otrzymania zgłoszenia aż  do przesłania odpowiedzi, usunięcia usterki lub dostarczenia usługi oraz na zbudowanie bazy wiedzy o problemach i sposobach ich rozwiązywania, co w dłuższym horyzoncie czasowym przyspieszy obsługę zgłoszeń.

Będziemy informować Państwa sukcesywnie o kolejnych krokach prowadzących do ostatecznego zakończenia procesu uruchomienia produkcyjnego SAP FI.