Wyłączenie protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1

Mając na uwadze zakończenie wsparcia dla protokołów TLS* 1.0 i TLS 1.1, z dniem 28 lutego 2021 roku nastąpiło ich wyłączenie na serwerach Exchange poczty @pw.edu.pl.

Uprzejmie przy tym informujemy, iż aktualnie uznawany za bezpieczny TLS 1.2 w rodzinie systemów Windows Desktop działa poprawnie wyłącznie z Windows 10 (wydanie 1904 lub nowsze). Ponadto starsze systemy Microsoftu nie otrzymują już niezbędnych poprawek bezpieczeństwa, Centrum Informatyzacji zatem rekomenduje aktualizację do najnowszej wersji. W razie pytań prosimy o kontakt z ServiceDesk.

*TLS jest następcą protokołu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). SSL i TLS zapewniają użytkownikom bezpieczną transmisję danych m.in. pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW. Dzięki czemu osoby niepowołane po przechwyceniu internetowego ruchu nie mogą odczytać danych, a tym samym wykradać poufnych informacji, takich jak hasła czy numery kart kredytowych i z tego właśnie powodu zalecamy używanie tego protokołu wyłącznie we wspieranych wersjach (obecnie TLS 1.2 i 1.3).