Wysłużony System Ewista został zastąpiony modułem ELS w systemie CM USOS

Pomimo okresu wakacyjnego i urlopowego w ramach wdrożenia systemu CM USOS na Politechnice Warszawskiej trwały intensywne prace. Związane one były głównie z zastąpieniem i wyłączeniem z produkcji systemu Ewista

System Ewista został zastąpiony przez odpowiednio utworzone i/lub zmodyfikowane moduły w systemie CM USOS.  Dzięki tym działaniom możliwe jest efektywniejsze zarządzanie danymi niezbędnymi do raportowania do ministerialnego systemu POL-on.

Wyłączenie systemu Ewista pociągnęło za sobą konieczność zmiany dotychczas wykorzystywanego oprogramowania do obsługi Elektronicznych Legitymacji Studenckich. Zostało ono zastąpione przez moduł ELS w systemie CM USOS. Moduł ELS wspomaga proces zarządzania legitymacjami w całym ich okresie życia (od wydania, przedłużenia do unieważnienia). Od połowy sierpnia wszystkie legitymacje są drukowane z systemu CM USOS.  

Równocześnie prowadzone były prace związane z dostosowaniem systemu Rekrutacja PW do obsługi rekrutacji na studia doktoranckie oraz studia podyplomowe. Dzięki tym działaniom możliwe stało się opracowanie interfejsów zautomatyzowanego importu danych z systemu Rekrutacji PW do systemu CM USOS.

Uruchomienie nowych funkcjonalności wymagało przeszkolenia osób, które będą korzystały z nowo uruchomionych funkcjonalności systemu CM USOS. Szkolenia takie były prowadzone od ostatniej dekady lipca pod pierwszego tygodnia września. Przeszkolono ogólnie ponad 150 pracowników.

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia z zakresu obsługi stypendiów oraz rozliczeń ze studentami.