Zmiana zasad używania oprogramowania Mendeley

Dotychczas wykorzystywane przez pracowników PW oprogramowanie Mendeley było niezależną aplikacją desktopową, którą można było ściągnąć, zainstalować i używać na koncie lokalnym.

Decyzją producenta oprogramowania, wersja ta nie jest już rozwijana oraz utrzymywana. Alternatywnie, producent umożliwił pobranie i korzystanie z dedykowanej wtyczki do pakietu MS Office 365.

Niestety, wtyczka ta, z przyczyn technicznych, integruje się tylko z kontami chmurowymi (a nie lokalnymi), stąd problem z jej wykorzystaniem w naszej Uczelni.
Aby zapewnić pracownikom możliwość dalszej pracy z wykorzystaniem oprogramowania Mendeley zalecamy korzystanie z wersji Mendeley Desktop.