Instrukcje

Instrukcja oraz filmy instruktażowe EZD PUW nie mogą być udostępniane publicznie. W związku z tym dostęp do materiałów poza terenem PW będzie zabezpieczony. W celu skorzystania z materiałów szkoleniowych poza terenem PW należy zalogować się do jednego z klientów VPN: Cisco AnyConnect lub OpenVPN. 

Pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przed włączeniem instrukcji oraz filmów instruktarzowych powinni zalogować się do jednego z proponowanych klientów VPN: Cisco AnyConnect lub OpenVPN (instrukcja instalacji powyżej).  

Na terenie Politechniki Warszawskiej dostęp do instrukcji oraz filmów instruktażowych nie jest ograniczony, więc nie wymaga instalowania oraz logowania się do klienta VPN. 

Poniższy link prowadzi do szczegółowej instrukcji dla wszystkich użytkowników EZD PUW. instrukcja jest zrobiona na kształt kafelkowej aplikacji. W menu bocznym widoczne są zakładki z podziałem na odpowiednie grupy oraz czynności wykonywane w systemie. Należy przez to rozumieć, iż nie wszystkie czynności administracyjne zawarte w instrukcji będą wykonywane przez wszystkich użytkowników systemu na Politechnice Warszawskiej oraz nie wszystkie czynności będą wykonywane pod czas codziennej pracy. Codzienna praca w systemie EZD PUW, to zestaw powtarzalnych czynności. 

Z instrukcją użytkownika systemu EZD PUW można zapoznać się klikając w poniższy link: 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU EZD PUW 

Najczęściej wykonywane czynności w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, prezentuje szereg krótkich filmów instruktażowych zamieszczonych z podziałem na grupa użytkowników sytemu EZD.

Filmy przeznaczone są do samodzielnego e-learningu oraz do zapoznawania się z czynnościami wykonywanymi w systemie.