Uzyskanie uprawnień do pracy w systemie

 W celu uzyskania uprawnień do pracy w systemie należy pobrać i wypełnić załączony Formularz EZD. Formularz ten służy do:

  • Zgłoszenia nowego użytkownika systemu EZD
  • Usunięcia użytkownika z systemu EZD
  • Zmiany miejsca zatrudnienia
  • Nadania / odebrania / zmiany uprawnień w systemie EZD
Formularz EZD (pdf, 312,47 kB)

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Kierownik j.o. wypełnia Formularz EZD. Na Formularzu wymagane są:

  • podpis i pieczęć kierownika j.o.
  • podpis pracownika, w imieniu którego występuje kierownik j.o.

Przy wyborze uprawnień prosimy kierować się opisem grup uprawnień.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:

ServiceDesk, Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)