Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Wykładowca: Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ

Termin i miejsce: 21 kwietnia 2020 roku, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01