Pracownicy

Kierownictwo

Dyrektor

dr inż. Andrzej Zajkowski

Gmach Główny, pok. 319

 • 22 234 5392

Zastępca Dyrektora ds. wdrożeń

mgr inż. Janusz Stańczak

Gmach Główny, pok. 319

 • 22 234 5392

Sekcja ds. Wsparcia Jednostek Organizacyjnych PW

Kierownik

Albert Borowik

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

 • 22 234 2087

Daniel Generowicz

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

 • 22 234 5999

Adrian Popławski

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

 • 22 234 5999

Tomasz Ryniec

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

 • 22 234 5999

Artur Sierocki

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

 • 22 234 5999

Konrad Strużyk

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

 • 22 234 5999

Krzysztof Krempa

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

 • 22 234 5999

Alicja Zyśk

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

 • 22 234 5999

Piotr Melich

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, p. 103

 • 22 234 6689

Wiera Lewandowska

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, p. 313, 00-668 Warszawa

 • 22 234 6080

Sekcja ds. Administracyjno - Finansowych

Sekretariat

Dominika Szczepańska

Gmach Główny, pok. 319

 • 22 234 5392

Pełnomocnik Kwestora

mgr Mariusz Sampławski

Gmach Główny, pok. 318

 • 22 234 2046

mgr inż. Elwira Banach-Ciura

Gmach Główny, pok. 318

 • 22 234 2045

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

mgr Joanna Kaczanowska

Gmach Główny, pokój 318

 • 22 234 5914

mgr Magdalena Gagatko

Gmach Główny, pok. 318

mgr Michał Hermanowski

Gmach Główny, pok. 318

 • 22 234 2044