Sekcja ds. Wsparcia Jednostek Organizacyjnych PW

Kierownik

Albert Borowik

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

  • 22 234 2087

Daniel Generowicz

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

  • 22 234 5999

Adrian Popławski

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

  • 22 234 5999

Tomasz Ryniec

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

  • 22 234 5999

Artur Sierocki

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

  • 22 234 5999

Konrad Strużyk

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

  • 22 234 5999

Krzysztof Krempa

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

  • 22 234 5999

Alicja Zyśk

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

  • 22 234 5999

Piotr Melich

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, p. 103

  • 22 234 6689

Wiera Lewandowska

ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, p. 313, 00-668 Warszawa

  • 22 234 6080