Dotacja na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki

Zgodnie z Art. 20 pkt 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki możliwe jest otrzymanie dotacji z MNiSW na finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej. Przepis ten przewiduje w lit. b) finansowanie kosztów rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki (historycznie nazywane w PW Dotacją LAN).

Procedura przyznawania i rozliczania środków opiera się o trzy kroki:

  • Wnioskowanie o dotację,
  • Przedstawienie harmonogramu płatności po otrzymaniu dotacji,
  • Rozliczenie dotacji w postaci Raportu Rocznego i/lub Końcowego.

Szczegółowe informacje o procedurze zostały zamieszczone poniżej.

Wnioskowanie o dotację

Podobnie jak w latach poprzednich, Politechnika Warszawska może ubiegać się o dotację na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w roku 2017.

     

   

Harmonogram płatności

W związku z przyznaniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr 6647/II-LAN/2016 z dnia 15.06.2016 r.) dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury informatycznej sieci LAN oraz usług sieciowych na potrzeby badań naukowych Politechniki Warszawskiej” oraz w związku z decyzją Rektora nr 125/2016 z dnia 14.07.2016 r., informujemy o konieczności złożenia harmonogramu płatności z przydzielonych funduszy.

  

  

Rozliczenie dotacji - Raport

Rozliczenie dotacji na inwestycję pod nazwą Rozbudowa infrastruktury informatycznej sieci LAN  oraz usług sieciowych na potrzeby badań naukowych Politechniki Warszawskiej w roku 2016 (dotacja nr 6487/IA-LAN/2015) zostało przyjęte przez MNiSW na podstawie złożonego przez PW Raportu Końcowego.