Rozliczenie dotacji - Raport

Rozliczenie dotacji na inwestycję pod nazwą Rozbudowa infrastruktury informatycznej sieci LAN  oraz usług sieciowych na potrzeby badań naukowych Politechniki Warszawskiej w roku 2016 (dotacja nr 6487/IA-LAN/2015) zostało przyjęte przez MNiSW na podstawie złożonego przez PW Raportu Końcowego.

 

Kontakt:

Michał Duchliński, e-mail:michal.duchlinski@pw.edu.pl, tel: 697 891 095.