Nowe oprogramowanie oraz dofinansowanie szkoleń dostępne dla pracowników i doktorantów PW

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej informuje o rozszerzeniu licencji na oprogramowanie firmy National Instruments. Dotychczas dostępny pakiet NI LabVIEW został rozszerzony o programy Multisim i Ultiboard, służące do nauczania podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej. Dodatkowo, wszystkie wspomniane programy są dostępne także w formie licencji studenckich, dostępnych dla wszystkich aktywnych studentów Politechniki Warszawskiej.

Pracownicy i doktoranci mogą skorzystać także z dofinansowań w wysokości do 75% kosztów szkoleń. Będą to 3 dniowe kursy z podstaw programowania w graficznym środowisku programistycznym NI LabVIEW, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z podstawami programowania, tworzenia interfejsów użytkownika, pracy z plikami oraz akwizycji i przetwarzania sygnałów.
Więcej informacji na temat dostępności oprogramowania oraz zapisy na szkolenia proszę kierować do Piotra Furmanka – email: P.Furmanek@ca.pw.edu.pl.