Sieć WIFI PW

Informacje o sieciach WiFi PW, punktach dostępowych, zasadach korzystania.

Centralna sieć bezprzewodowa zarządzana przez CI składa się z urządzeń pozwalających na kreowanie wirtualnych sieci. Obecnie w skali całej sieci wykreowane są sieci o nazwach:

pwwifi – sieć przeznaczona dla pracowników PW - planowane wyłączenie 31.10.2019,

pwwifi-students – sieć przeznaczona dla studentów PW - planowane wyłączenie 31.10.2019,

pw.edu.pl - sieć przeznaczona dla studentów i pracowników PW,

eduroam - sieć przeznaczona dla studentów, pracowników oraz gości uczelni posiadających konto w systemie eduroam Więcej >>

konferencja – sieć udostępniana na potrzeby konferencji organizowanych przez PW, chroniona kluczem generowanym na czas danej konferencji Więcej>>,

pwwifi2 – sieć testowa - planowane wyłączenie 31.10.2019,

pwwifi3 - sieć testowa działająca w Gmachu Głównym - planowane wyłączenie 31.10.2019,.

Punkty dostępowe

Punkty dostępowe wyżej wymienionych sieci rozmieszczone są w następujących lokalizacjach:

 1. Gmach Główny (wszystkie pomieszczenia Czytelni BG, Sala katalogowa, Duża i Mała Aula, Sala Senatu, pok. 123) – zasięg możliwy na poszczególnych piętrach.
 2. Gmach Elektrotechniki.
 3. Gmach Starej Kotłowni.
 4. Budynek "Pod kominem" (pomiędzy Starą Kotłownią a GG).
 5. Gmach Fizyki.
 6. Gmach Mechaniki.
 7. Budynek Inżynierii Materiałowej przy ul. Wołoskiej.
 8. Budynek WIP, Narbutta 85 - korytarz Inżynierii Materiałowej, Budynek "Kotłowni", Wydz. Zarządzania (parter, aula).
 9. Budynek ITC.
 10. Gmach Biurowy, kl. C, pok. 347 (korytarz Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej).
 11. Budynek Wydz. IChiP, pomieszczenie Biblioteki.
 12. Budynek Wydz. Transportu.
 13. Gmach Architektury.

Zasady dostępu

 1. do sieci pwwifi dostęp (identyfikator, hasło) dla pracowników jest załatwiany indywidualnie na Wydziałach przez upoważnione osoby, które mają prawo do nadawania uprawnień w systemie autoryzacji,
 2. do sieci pwwifi-students mają dostęp studenci, którzy mają aktualny status w systemie USOS (status nadawany jest co semestr po rejestracji w dziekanacie)– logowanie następuje poprzez identyfikator (numer albumu) i hasło (PESEL + pierwsza litera imienia matki pisana z dużej litery, bez polskich liter), dla studentów, którzy nie posiadają numeru PESEL generowane jest przypadkowe hasło, które można uzyskać w dziekanacie.
 3. sieć pw.edu.pl - logowanie następuje poprzez login i hasło wykorzystywane w centralnym systemie poczty Politechniki Warszawskiej.
 4. sieć eduroam - logowanie następuje poprzez login i hasło z systemu eduroam.
 5. sieć konferencja – dostęp jest organizowany na potrzeby konferencji zgłoszonych do Działu Administracyjno- Gospodarczego - jednorazowo jest generowany 13 znakowy klucz dostępowy.
 6. Sieć pwwifi2 jest siecią testową. Zrealizowana jest w standardzie wpa2. Nie są do niej przyjmowane zgłoszenia serwisowe. Do sieci mogą się zalogować pracownicy podając login w formacie user@ad.pw.edu.pl oraz studenci korzystając z loginu w postaci user@stud.pw.edu.pl.  Konto user  jest takie same jak w sieciach pwwifi i pwwifi-students.

Ograniczenia

W sieci dostępne są następujące usługi:

 • http (TCP 80 )
 • https (TCP 443 )
 • IMAPS ( TCP 993)
 • POP3S (TCP 995)
 • SMTP (TCP 557)
 • DNS z serwera lokalnego (UDP 53)

Typowe problemy z siecią PWWIFI

Typowe problemy z siecią PWWIFI

Krótka instrukcja konfiguracji WIFI

Przykład przygotowany dla systemu Windows 7 Home Premium i Internet Explorer (podobna idea obowiązuje dla systemu Windows XP).

Instrukcja logowania do sieci pw.edu.pl z komputera z Windows 10

Przykład przygotowany dla systemu Windows 10 Home Premium. Podobne zasady obowiązują dla innych wersji Windows 10.