Strony internetowe i hosting

Jak zacząć prowadzić nową stronę lub aplikację internetową?

Aby uruchomić nową stronę lub aplikację internetową, należy uzyskać usługę hostingową w Centrum Informatyzacji.

Czym jest usługa hostingowa?

Usługa hostingowa obejmuje:

  • miejsce na serwerze na pliki, dostępne przez SFTP,
  • interpreter języka PHP,
  • bazę danych MariaDB (MySQL),
  • adres internetowy w domenie pw.edu.pl.

Do czego można wykorzystać usługę hostingową?

Usługę hostingową można wykorzystać do uruchomienia i prowadzenia strony internetowej, zbudowanej w oparciu o CMS lub statycznej oraz aplikacji internetowej w języku PHP.

Komu przysługuje usługa hostingowa?

Usługę hostingową mogą bezpłatnie otrzymać i użytkować jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej. Usługa nie jest dostępna dla stron osobistych pracowników PW.

Jakie jest wsparcie i pomoc w ramach korzystania z usługi?

Dla stron opartych o uczelniany CMS, Centrum Informatyzacji zapewnia instalację i uruchomienie tego oprogramowania oraz wsparcie w czasie wykonywania strony.
W przypadku innych CMS i aplikacji, wsparcie w powyższym zakresie nie jest świadczone.

Jak uzyskać usługę?

  1. Pobierz wzór wniosku.
  2. Wypełnij wniosek z pomocą instrukcji w komentarzach we wzorze.
  3. Uzyskaj na wypełnionym wniosku podpis głównego kierownictwa jednostki (dziekana wydziału, kanclerza, kierownika jednostki ogólnouczelnianej)
  4. Prześlij wypełniony i podpisany wniosek do sekretariatu Centrum Informatyzacji.
  5. Po zwrotnej informacji z CI, zgłoś do właściwego Twojej jednostce Pełnomocnika ds. IT potrzebę zarejestrowania usługi w Systemie Rejestracji Usług. Strona lub aplikacja działająca w ramach usługi stanie się publicznie dostępna dopiero po potwierdzeniu rejestracji przez administratora CI. Do tego czasu może być dostępna jedynie wewnątrz sieci uczelni.
  6. Poczekaj na przekazanie danych i informacji potrzebnych do uzyskania dostępu do usługi.

Dlaczego uruchomiona strona nagle przestała być widoczna?

Jeżeli użytkowana i działająca wcześniej strona przestała być dostępna, a zamiast niej widoczna jest plansza informująca o przerwie technicznej, może to oznaczać problem związany z bezpieczeństwem jej działania.

Strony i aplikacje utrzymywane w ramach usług hostingowych są okresowo poddawane sprawdzaniu podatności na ataki i wyrządzenie szkód w środowisku sieciowym Uczelni. W przypadku stwierdzenia, że strona lub aplikacja stała się źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci PW z powodu podatności na atak lub stwierdzenia skutków ataku, zostaje bezzwłocznie odcięta od dostępu do sieci. Zarejestrowani w Systemie Rejestracji Usług użytkownicy usługi są powiadamiani o tym fakcie. Ponowne włączenie do sieci i upublicznienie usługi może nastąpić dopiero po usunięciu przez użytkowników wykrytych podatności.

Powrót do spisu treści

Wniosek o przyznanie usługi hostingowej - wzór

Pobierz plik (doc, 15,00 kB)