Najczęściej zadawane pytania

Jestem nowym pracownikiem, potrzebuję instalacji systemu USOS, czy ServiceDesk pomoże mi w instalacji odpowiednich aplikacji? 

Tak, proszę zgłosić mailowo 5999@pw.edu.pl do ServiceDesk potrzebę instalacji. Skontaktujemy się i ustalimy termin instalacji.  

Mapowanie w SAP FICA (brak mapowania dla HVORG)

Jeśli otrzymują Państwo komunikat (w USOS) o braku mapowań (np. Brak mapowania dla HVORG='N030' TVORG='0001' CDYD_KOD='2020Z' PR_KOD='110A-PNP-PP'), wtedy należy wysłać maila na adres zlecenia.fica@pw.edu.pl z danymi do mapowania:

  • Symbol jednostki
  • Symbol studiów
  • Cykl studiów
  • Nazwa
  • Nr zlecenia 

Dlaczego nie mogę wprowadzić studenta do listy stypendialnej?

Najprawdopodobniej student nie ma wprowadzonego numeru konta bankowego, aktualnego etapu, bądź nie został utworzony jako partner w SAP FICA. Należy uzupełnić konto w Osoby->Osoby ->zakładka Konto bankowe i ponownie dodać osobę do listy stypendialnej. 

Wprowadzanie tematu pracy, gdy jest zdefiniowany kod dyplomu?

Jeżeli pojawia się błąd „nie można dodać kolejnej pracy tego typu”. Należy w USOSie wejść w Dyplomy -> Dyplomu i egzaminy, wyszukać studenta i przy wybranym kodzie programu i dyplomu kliknąć przycisk praca z prawego menu. Wprowadzić temat i zapisać. 

Konto w USOSweb - numer PESEL dla obcokrajowca jako element weryfikacji tożsamości

System wyśle na podany adres link do resetu hasła. Po kliknięciu pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić numer PESEL i dwa razy podać nowe hasło. Jeśli sprawa dotyczy obcokrajowca, który nie ma numeru PESEL, koniecznie należy mu ten numer udostępnić. Można go znaleźć w Osoby -> Konta osób, pole Identyfikator. Zaczyna się od 007. 

Dlaczego nie pojawiają się studenci przy naliczeniach za legitymacje?

Aby pojawiali się studenci w SAP FICA -> naliczanie należności musi zostać zdefiniowany cennik na wybrany cykl dydaktyczny. Po zdefiniowaniu cennika i zapisaniu studenci pojawią się w naliczeniach. 

Co zrobić, aby wystawić kolejną decyzję administracyjną tego samego typu?

Aby wystawić ponownie decyzje administracyjną tego samego typu np. Wznowienie bądź skreślenie, poprzednią decyzję należy anulować poprzez wpisanie daty błędnie wydanej decyzji wraz z komentarzem. 

Brak możliwości dodania suplementu (suplement już istnieje)

Prawdopodobnie nie zapisał się plik suplementu w bazie. Prosimy o wiadomość na 5999@pw.edu.pl z prośbą o usunięcie suplementu (konieczne będzie jego ponowne wygenerowanie). 

Brak utworzonego konta w SAP

Jeżeli przy studencie w SAP Partnerzy pojawia się komunikat odnośnie długości kodu pocztowego i brzmi on np., „kod pocztowy 00-000 musi mieć długość 5”, oznacza to, że należ usunąć myślnik. To samo w przypadku długości 6 należy myślnik zamienić na cyfrę z kodu pocztowego studenta. 

Naliczenie w EUR (dla obcokrajowca)

W celu naliczenia w walucie obcej (EUR) należy wybrać odpowiednią operację częściową - powinno to być 0002. Jeśli wybrana zostanie operacja 0001, wtedy otrzymamy błąd: Waluta 'EUR' może być używana jedynie przy operacjach dotyczących studentów zagranicznych".

Powrót do spisu treści