Kontynuacja seminariów CI i CSZ

Przed nami kolejne seminarium pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego". Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji, będą kontynuować tę inicjatywę od dnia 11 października 2016 r. Serdecznie zapraszamy na nowy cykl wykładów o tej tematyce.

Planujemy następujące prelekcje:

Data Temat Autor/Autorzy

11.X.2016

16:15-17:30

CZIiTT

Temat: Nowoczesne technologie jako podstawa modelowania procesów w polskim leśnictwie.
Topic: Modern technologies as the basis for process modeling in polish forestry.

mgr inż. Radomir Bałazy

Zakład Zarządzania Zasobami
Instytut Badawczy Leśnictwa

25.X.2016

16:15-17:30

CZIiTT

Temat: Wyzwania współczesnego zarządzania.
Topic:The challenges of modern management.

prof. dr hab. inż. Bogdan Nogalski

Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

Przewodniczy Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN

8.XI.2016

16:15-17:30

CZIiTT

Temat: Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej. Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego.
Topic: Multi-assortment production planning. Simulation as a verification tool.

prof. dr hab. inż. Bożena Skołud

dr hab. inż. Damian Krenczyk

Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

22.XI.2016

16:15-17:30

CZIiTT

Temat: Modelowanie funkcji i procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacji wizualnej.
Topic: Modeling functions and logistics processes using modern tools of visual simulation.

dr. hab. Ewa Płaczek, prof. nadzw. UE
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr Zbigniew Twardowski
Prezes Zarządu s4BI

dr Witold Aleksander Cempel
Cempel Consulting 

mgr inż. Dawid Dąbal
Cempel Consulting

6.XII.2016

16:15-17:30

CZIiTT

Temat: Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa?
Topic: Can you learn innovative leadership?

dr hab. Piotr Olaf Żyliczprof. nadzw. PW

Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

10.I.2017

16:15-17:30

CZIiTT

Temat: Era „post lithium” - możliwe ścieżki rozwoju technologii magazynowania energii.
Topic: The „Post-lithium” era - possibile paths of batteries development.

dr hab. inż. Marek Marcinek

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

24.I.2017

16:15-17:30

CZIiTT

Temat: Nowe spojrzenie na kodowanie i przetwarzanie informacji trójwymiarowej.
Topic: New look at coding and processing of 3D information.

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej