Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa?

Wykładowca: dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. PW
Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Termin i miejsce: 6 grudnia 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Wystąpienie będzie ukazywało współczesne trendy w możliwościach i ograniczeniach w zakresie uczenia pożądanych zachowań przywódczych w organizacjach biznesowych różnego typu. Omówiony zostanie też kontekst techniczno-kulturowy warunkujący edukację menadżerów i liderów, w tym ujmujący specyfikę Europy Środkowo-Wschodniej, jak również zostanie przedstawiony i przedyskutowany model przywództwa innowacyjnego AON Hewitt.

Prezentacja z wykładu (pdf, 3,58 MB)