Grzegorz Rozenberg

Prof. dr hab. inż Matematyka, informatyka teoretyczna

ur. 14.03.1942 r. w Warszawa

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

1968

Biografia

Grzegorz Rozenberg – specjalista w dziedzinie matematyki i informatyki teoretycznej, naukowiec, wykładowca, laureat tytułu doktora honoris causa uniwersytetów europejskich, w tym Politechniki Warszawskiej w 2015.[1]

W 1965 r. ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, następnie pomimo wykształcenia technicznego przyjął propozycję pracy w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

W tym samym roku zorganizował Seminarium Teorii Automatów i Lingwistyki Matematycznej, które przyciągnęło grono młodych adeptów, entuzjastów dopiero rozwijającej się w kraju dyscypliny naukowej, jaką była informatyka teoretyczna. W 1968 obronił pracę doktorską na temat teorii automatów i języków formalnych. Rok później wyemigrował do Holandii, gdzie rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Utrechcie, równocześnie w 1970 podjął pracę w State University of New York at Bufallo. W niedługim też czasie otrzymał z rąk Królowej Belgii stanowisko profesora na Uniwersytecie w Antwerpii. W 1978 zaproszono go do wygłoszenia wykładu plenarnego na Światowym Kongresie Matematyki w Helsinkach.[1]

Od 1979 r. sprawuje funkcję profesora na Wydziale Informatyki Leiden University w Holandii, równocześnie jest profesorem wizytującym na Wydziale Informatyki University of Colorado at Boulder. Kieruje działem Informatyki Teoretycznej w Leiden Institute of Advanced Computer Sciences, a także piastuje stanowisko dyrektora naukowego w Leiden Center for Natural Computing. Profesor G. Rozenberg utrzymuje ścisłe kontakty z polskimi uczelniami i z Instytutem Podstaw Informatyki PAN. W 2013 na zaproszenie Wydziałów Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej, przyjechał do Polski z cyklem wykładów na temat obliczeń naturalnych i modeli działania żywych komórek oraz związków tych modeli z teorią obliczeń. [1]

Profesor G. Rozenberg, jest światowej sławy uczonym w zakresie matematyki i informatyki teoretycznej - począwszy od teorii automatów i lingwistyki matematycznej, poprzez gramatyki i języki Lindenmayera, teorię współbieżności i sieci Petriego wysokiego rzędu, gramatyki grafowe, do obliczeń molekularnych DNA i modeli obliczeń dla procesów chemicznych, czy też ich uogólnień w formie obliczeń naturalnych. [1]

Dzięki swym osiągnięciom naukowym zdobył powszechne uznanie i niekwestionowany autorytet wśród badaczy zajmujących się informatyką teoretyczną.[1]

Stanowiska

 • pracownik Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
 • 1969  pracownik Uniwersytetu w Utrechcie,
 • 1970  pracownik w State University of New York at Bufallo,
 • profesor Uniwersytetu w Antwerpii,
 • 1979 profesor Wydziału Informatyki Leiden University w Holandii,
 • profesor wizytujący na Wydziale Informatyki University of Colorado at Boulder,
 • przewodniczący Komitetu Nagrody im. Gödla
 • kierownik grupy Informatyki Teoretycznej w Leiden Institute of Advanced Computer Sciences,
 • dyrektor naukowy w Leiden Center for Natural Computing.[1]

Członkostwa

 • Członek Zagraniczny Fińskiej Akademii Nauk,
 • Członek Akademii Europejskiej (Academia Europaea),
 • Członek Honorowy fundacji World Innovation Foundation,
 • Członek Honorowy redakcji czasopisma Fundamenta Informaticae.[1]

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

Laureat tytułu doctora honoris causa uczelni europejskich:

 • Universita di Bologna we Włoszech,
 • University of Turku w Finlandii,
 • Technische Universität Berlin w Niemczech,
 • Åbo Akademi University, (Szwedzki Uniwersytet z siedzibą w Finlandii)[1]

Nagrody:

 • 2003 r. - “The Distinguished Achievements Award of the European Association for Theoretical Computer Science "in recognition of his outstanding scientific contributions to theoretical computer science", przyznawaną przez stowarzyszenie naukowe European Association for Theoretical Computer Science.
 • „Rozenberg Tulip Awar”, która jest ufundowana przez International Society for Nanoscale Science, Computation, and Engineering, przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie obliczeń biomolekularnych i programowania molekularnego.[1]

Wybrane publikacje

 • Autor sześciu monografii,
 • edytor lub co-edytorem ponad 100 książek,
 • autor ponad 500 artykułów, z których prawie wszystkie zostały opublikowane w czołowych, prestiżowych czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej,
 • redaktor/współredaktor ponad dwudziestu najbardziej liczących się czasopism z dziedziny informatyki teoretycznej,
 • redaktor/współredaktor kilku serii książek wydawnictwa Springer.[1]

Profesorowi R. Rozenbergowi zostały zadedykowane również specjalne wydania książek i czasopisma: m.in.

 • W. Brauer, H. Ehrig, J. Karhumaki, A. Salomaa (Eds.). Formal and Natural Computing. Essays Dedicated to G. Rozenberg. Springer-Verlag, 2002, 430 stron,
 • A. Condon, D. Harel, J. N. Kok, A. Salomaa, E. Winfree (Eds.). Algorithmic Bioprocesses. Festschrift Celebrating the 65th Birthday of Grzegorz Rozenberg. Natural Computing Series. Springer-Verlag, 2009, 742 strony.
 • G. Ausiello, H. J. Hoogeboom, J. Karhumaki, 1. Petre, A. Salomaa (Eds.). Magic in Science. Celebrating the 70th Birthday of Grzegorz Rozenberg, Special Issue of Theoretical Computer Science. 429. Elsevier, 2012, 304 strony.[1]

Linki zewnętrzne

http://en.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Rozenberg

https://www.csz.pw.edu.pl/Stypendia/Profesorowie-wizytujacy/Profesorowie-wizytujacy-archiwum/Rozenberg-_Grzegorz

http://liacs.leidenuniv.nl/~rozenbergg/

Zobacz też hasła w Wikipedii

Przypisy

[1] wszystkie informacje zawarte w biogramie zostały opracowane na podstawie materiałów : „Laudacja poświęcona Panu Profesorowi Grzegorzowi Rozenbergowi” , „PROMOTIO DOCTORIS HONORIS CAUSA Professoris Grzegorz Rozenberg” Anno Domini MMXV, s.1-16, PW 15.06.2015.Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.