Praktyki i dyplomowanie

Obszary, w których możliwe jest odbycie praktyk studenckich oraz realizacja prac dyplomowych w Centrum Informatyzacji

Praktyki

  • Monitoring zasobów IT przy wykorzystaniu oprogramowania Zabbix.
  • Automatyzacja procesów IT z Ansible.
  • Analiza dostępnych na rynku metod wizualizacji danych z Zabbix, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Grafana.
  • Power® Virtualization Performance (PowerVP™).
  • NIM: Network Installation Manager - automatyzacja wykonywania kopii bezpieczeństwa przy wykorzystaniu VTL.
  • Monitoring sieci SAN - przegląd rozwiązań.
  • Analiza zgodności wybranych stron uczelni z WCAG 2.1. Wskazanie możliwości jej poprawy.
  • Przegląd rozwiązań na rynku Enterprise CMS

Sugerowane tematy dyplomowania

  • Zaprojektowanie oraz przygotowanie odpowiednich rozwiązań na potrzeby hostingu stron WWW przy wykorzystaniu kontenerów.
  • Automatyzacja procesów IT - przegląd rozwiązań oraz implementacja.