Państwowa Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna w Żyrowicach

Państwowa Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna w Żyrowicach – istniejąca w latach 1924-1939 placówka kształcąca leśników ze średnim wykształceniem [2,3].

Szkoła powstała w 1924 r. w Żyrowicach koło Słonima (dawne województwo nowogródzkie, obecnie Białoruś) w wyniku przeniesienia do Żyrowic Wydziału Leśnego przy Średniej Szkole Mierniczej w Łomży. Pierwszym jej dyrektorem został inż. Henryk Tarłowski [1,2]. Od dnia 1. 09.1927 r. szkoła przyjęła nazwę Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo – Leśnej [1]

Placówka zakończyła działalność 17 września 1939 r. [1]

W latach 1924-1939 szkołę ukończyło 295 absolwentów [2]. Wychowankami tej szkoły byli m.in. Stanisław Morawski [2], WłodzimierzPirożnikow [6] czy Janusz Wawrzyniec Sokołowski [7]. Przez 15 lat działalności w szkole zatrudnionych było łącznie 50 osób. [1]

W 1948 r. w Brynku odbył się pierwszy powojenny zjazd absolwentów i wychowanków Żyrowic i Białokrynicy [1]

Sztandar Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach oraz jej archiwum oddano pod opiekę Zespołowi Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży [3].

Linki zewnętrzne:

Hasła w Wikipedii, w których występuje:

Przypisy:

[1] A. Kulbacka, Historia szkoły żyrowickiej [w:] Technikum Leśne w Białowieży , 10.VII.2012 r.  http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/historia-szkoly-zyrowickiej

[2] K. Fronczak,  Znaki Czasu - wczoraj i dziś lasów państwowych http://www.walily.bialystok.lasy.gov.pl/documents/62696/22965593/Znaki+czasu.pdf

[3]A. Kulbacka, Historia sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo – Leśnej w Żyrowicach k/Słonima http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/historia-sztandaru-panstwowej-sredniej-szkoly-rolniczo-lesnej-w-zyrowicach-k-slonima

[4] Białowieża Urząd Gminy „ Historyczne spotkanie” Rodzina Żyrowiecka http://www.bialowieza.gmina.pl/artykul,1055.html

[5] Stanisław Morawski https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Morawski_(1901-1983)

[6] Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, Pirożnikow Włodzimierz (1920-2008) http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=442

[7] Janusz Wawrzyniec Sokołowski https://www.ci.pw.edu.pl/Nauka/Akcja-Biogramy-na-100-lecie-PW/Inne/Sokolowski-Janusz-Wawrzyniec