Janusz Wawrzyniec Sokołowski

ur. 05.09.1906 r. w Lisicach (powiat Koło), zm. 03.11.1980 r. w Radomiu, pochowany na cmentarzu Firlej.

Alma Mater

Państwowa Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna w Żyrowicach

Biografia

Janusz Wawrzyniec Sokołowski – polski leśniczy, aktywny działacz wywiadu AK, współpracownik partyzanckiego oddziału „Jędrusie”.

Urodził się 5.09.1906 r. w Lisicach (powiat Koło) w rodzinie ziemiańskiej: ojciec Franciszek (h. Pomian), matka - Maria z domu Skrzyńska, siostra Zofia Marianna (1908-1998). W latach 1923 - 1926 uczęszczał do Średniej Szkoły Mierniczej w Łomży – Wydział Leśny. W 1924 r. szkoła ta została włączona do Szkoły w Żyrowicach (obecnie Białoruś), a od 1927 r. przyjęła nazwę Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo - Leśnej. Po ukończeniu szkoły średniej odbył praktyki w Lasach Staszowskich. W latach 1934-1937 pracował jako leśniczy w lasach ordynacji Pińczowskiej. Od 1937 r. pogłębiał wiedzę w wołyńskich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Cumaniu, które należały do dóbr Ołyckich ks. Radziwiłłów i jednocześnie kierował lasami i tartakiem majątku Słupia w powiecie Buskim. W latach okupacji kontynuował pracę leśniczego w Łubnice koło Połańca, jednocześnie aktywnie działał w wywiadzie AK. Współpracował z partyzantami m.in.: z oddziałem „Jędrusie”,  który na kielecczyźnie był drugim po Hubalczykach oddziałem partyzanckim, (1943 r. – oddział został scalony z AK jako 4 Kompania 2 Pułku Piechoty Legionów). W chwili nadejścia frontu J.W. Sokołowski wyjechał do Radomia.

W latach 1945-1946 pracował jako kierownik handlowy w Spółdzielni „Las” – Oddział w Toruniu, a następnie przyjął stanowisko kierownika Składu Handlowego Polskiej Agencji Drzewnej „Paged” w Radomiu. W dniu 22 grudnia 1948 r. został aresztowany przez UB (Urząd Bezpieczeństwa). 21 maja 1949 r. został osądzony i skazany pod zarzutem współpracy z wrogami ludu przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na karę więzienia. Pod koniec 1949 r. został warunkowo zwolniony i powrócił na dotychczasowe stanowisko. W 1972 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł po ciężkiej chorobie 3 listopada 1980 r., został pochowany w Radomiu.

Stanowiska

  • 1934-1937 leśniczy w lasach ordynacji Pińczowskiej (rodziny Myszkowskich);
  • od 1937 zarządca lasów i tartaku w majątku Słupia w powiecie Busko;
  • 1945-1946 kierownik handlowy Spółdzielni „Las” – Oddział w Toruniu;
  • 1946-1972 kierownik Składu Handlowego Polskiej Agencji Drzewnej „Paged” w Radomiu.

Członkostwa

  • wieloletni łowczy Koła „ryś” (po podziale „Oczeret”) w Radomiu.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

  • odznaczony medalami za zasługi łowieckie.

Działalność

  • sędzia łowiecki;
  • biegły sądowy w zakresie łowiectwa.

Linki zewnętrzne

Przypisy

  • Eugeniusz Dąbrowski, „Szlakiem "Jędrusiów”, Kraków 1992 r.


Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.