Lech Jacek Gąsiorkiewicz

dr hab. inż. nauk ekonomicznych

Specjalność

gospodarka finansowa

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Aktywność zawodowa

nauczyciel akademicki

Jednostka organizacyjna - typ

Uczelnia

Jednostka organizacyjna - nazwa

Politechnika Warszawska

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

1979

Uczelnia przyznająca habilitację

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Data habilitacji

2015

Dyscyplina habilitacji

nauki ekonomiczne

Biografia

Lech Jacek Gąsiorkiewicz – doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Od 1971 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej związany zawodowo z Politechniką Warszawską, w której doktoryzował się w 1979 roku.

W 2015 r. za pracę pt.: „Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń. Ujęcie procesowe”[i] uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2016 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych w zakresie zarządzania finansami, analizy ryzyka przedsiębiorstw i instytucji ubezpieczeniowych oraz ekonomiki przedsiębiorstw. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim oceną finansową przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz zarządzaniem finansami i ryzykiem przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Równolegle z działalnością dydaktyczną zdobywał praktyczne doświadczenie jako: członek rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. (1996 – 1998) oraz członek rady nadzorczej Resbud S.A. (2001-2003).

Sprawował funkcje: głównego specjalisty w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (1997 – 1998), radcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2002 – 2003) oraz funkcję v-ce prezesa ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. (2003 – 2007).

Stanowiska

 • 1997 – 1998 Główny specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
 • 2002 – 2003 Radca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych;
 • 2003 – 2007 V-ce prezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Członkostwa

 • 1996 – 1998 Członek rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A.;
 • 2001 – 2003 Członek rady nadzorczej Resbud S.A.

Działalność

Zarządzanie finansami i ryzykiem przedsiębiorstw i instytucji finansowych,

ocena finansowa przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

Wybrane publikacje

Publikacje książkowe m.in.:

Książki autorskie:

 • Gąsiorkiewicz Lech: Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych : teoria i praktyka, 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0905-7, 300 s.
 • Gąsiorkiewicz Lech: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw (wyd. 2 zmienione), 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7207-912-1, 195 s.
 • Gąsiorkiewicz Lech: Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń - ujęcie procesowe, 2014, Wydawnictwo Poltext, ISBN 978-83-7561-363-6, 264 s.

 

Książki redagowane:

 • Gąsiorkiewicz Lech ( red. ): Problemy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji z Unią Europejską, 2003, Wydawnictwo Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych PW, ISBN 83-905848-6-7, 299 s.
 • Gąsiorkiewicz Lech ( red. ): Innowacje organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2008, Oficyna Wydawnicza PTZP, ISBN 978-83-923797-5-4, 261 s.
 • Gąsiorkiewicz Lech, Monkiewicz Jan ( red. ): Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, 2010, C.H.Beck, , ISBN 978-83-255-1383-2, 266 s.

 

Rozdziały z książek:

 • Gąsiorkiewicz Lech: Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej i w Polsce, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / Monkiewicz Jan ( red. ), 2002, Poltext, ISBN 83-88840-17-7, ss. 139-208
 • Gąsiorkiewicz Lech: System instytucji ochrony ubezpieczeniowej, w: Podstawy ubezpieczeń. Tom 1 - mechanizmy i funkcje / Monkiewicz Jan ( red. ), 2000, Wydawnictwo Poltext, ISBN 83-86890-79-7, ss. 339-358
 • Gąsiorkiewicz Lech: Ryzyko finansowe w działalności ubezpieczeniowej, w: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji / Gąsiorkiewicz Lech, Monkiewicz Jan ( red. ), 2010, C.H.Beck, , ISBN 978-83-255-1383-2, ss. 91-103
 • Czerwińska Teresa, Monkiewicz Jan, Gąsiorkiewicz Lech: Regulacje makroostrożnościowe w sektorze ubezpieczeń, w: Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania / Czerwińska Teresa, Jajuga Krzysztof ( red. ), 2016, C.H.Beck, ISBN 978-83-255-7318-8, ss. 203-229

 

Artykuły z czasopism:

 

 • Gąsiorkiewicz Lech: Analiza zmian w składach zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń w latach 2000-2002, w: Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3-4, 2003, ss. 65-73
 • Gąsiorkiewicz Lech: The Decomposition Process of Insurance Operations, w: Foundations of Management, Politechnika Warszawska - Wydział Zarzadzania, vol. 6, nr 3, 2014, ss. 25-34

Linki zewnętrzne

Przypisy

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=52768&lang=pl

[1] http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/author/WUT54449/Lech%2BG%25C4%2585siorkiewicz;jsessionid=899C9BE86724A6D2434EFAB0B674FF45?tab=publications&r=publication&lang=pl&affil=Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.