Wiesław Maria Grudzewski

prof. dr inż. ekonomia

ur. 13.02.1933 r. w Przemyśl

Specjalność

zarządzanie strategiczne, badania operacyjne

Alma Mater

Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu

Data profesury

1976 prof. nzw. 1986 prof. zw.

Biografia

Wiesław Maria Grudzewski – ur. 13 lutego 1933 w Przemyślu, dydaktyk, wykładowca, członek korespondent PAN, były redaktor naczelny miesięcznika "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw".

W 1956 otrzymał tytuł magistra ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Natomiast w 1960 uzyskał dyplom inżyniera chemii w zakresie przetwórstwa węgla brunatnego i kamiennego Politechniki Wrocławskiej. Równocześnie pracował w Katedrze Ekonomiki i Organizacji i  Planowania PWr na stanowisku asystenta. W 1964 otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. W tym czasie zarządzał także Zakładem Ekspertyzy i Badań na rzecz gospodarki. W 1972 został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Politechniki Wrocławskiej. W kolejnych latach wydział ten został przekształcony zarówno z nazwy jak i zakresu działań i nauczania na Wydział Informatyki i Zarządzania. W 1976 Rada Państwa nadała W. Grudzewskiemu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, a w 1986 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1980 - 1990 zajmował stanowisko  profesora w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN. W 1986 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Urzędzie Postępu Naukowo – Technicznego i Wdrożeń. Od 1997 sprawował stanowisko profesora i kierownika Katedry Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, rok później objął stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej. [1][2].

Stanowiska

 • 1956-1960 asystent w Katedrze Ekonomiki i Organizacji i  Planowania Politechniki Wrocławskiej,
 • Kierownik Zakładu Ekspertyzy i Badań Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu,
 • 1972 dziekan Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Politechniki Wrocławskiej, (po przekształceniu Wydział Informatyki i Zarządzania),
 • Profesor zwyczajny w Zakładzie Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN.
 • 1980-1990 profesor w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN,
 • 1986 podsekretarz  stanu w Urzędzie Postępu Naukowo- Technicznego i Wdrożeń,
 • 1997 profesor, kierownik Katedry Systemów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej,
 • 1998 profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej [1][2]

Członkostwa

 • członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania,
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk,
 • członek Polskiego Związku Wynalazców i Racjonalizatorów
 • członek zagraniczny Stowarzyszenia Profesorów mówiących po niemiecku,
 • członek Rady Wydawniczej „Human Factor & Ergonomics in Manufacturing”,
 • członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.[1][2]

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • 2003 tytuł doktora honoris causa Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. Dalia w Ługańsku (Ukraina).[2]

Wybrane publikacje

 • „Przedsiębiorstwo przyszłości” wyd. DIFIN 2002,
 • „Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna” wyd. DIFIN 2002,
 • „Projektowanie Systemów Zarządzania” wyd. DIFIN 2001,
 • „Przedsiębiorstwo przyszłości” wyd. DIFIN 2000,
 • „Gra w rynek” wyd. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa 1998,
 • „Zarządzanie i organizacja badań naukowych” 1996 [1]

Linki zewnętrzne

Zobacz też hasła w Wikipedii

 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,
 • Członkowie Polskiej Akademii Nauk.

Przypisy

[1] B. Nowicki, pomoc w przygot. M. Trojanowska, „Biogramy profesorów, docentów i doktorów habilitowanych. Wydziału Inżynierii Produkcji, dawniej Mechaniczny Technologiczny, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s.24.

[2] „Flirt z Politechniką” W.M. Grudzewski w „40 lat minęło” Księga jubileuszowa 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009. s.254-276  Zespół red. H.Mazur – Przewodnicząca, A.Gąsiorowska,K.Jach, Współpraca E.Hudyma, U.Laskowska, M.Maziak http://www.wiz.pwr.wroc.pl/files/w8/o_wydziale/profil_wydzialu/att_Ksiega_40-lecia_Wydzialu.pdfNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.