Władysław Gwiazdowski

Prof. inż

ur. 18.04.1907 w Aleksandrów Kujawski, zm. 18.01.1963 w Warszawa

Specjalność

Obróbka skrawaniem

Aktywność zawodowa

Profesor, wykładowca, prodziekan, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

Biografia

WŁADYSŁAW GWIAZDOWSKI – ur. 18 kwietnia 1907, zm. 18 stycznia 1963 r., wybitny specjalista w dziedzinie obrabiarek i obróbki skrawaniem, pedagog, profesor, wykładowca Politechniki Warszawskiej.

W 1927 ukończył Państwową Szkołę Budowy Maszyn w Grudziądzu, a następnie podjął w tej szkole pracę w charakterze asystenta prof. inżEdwarda Herzberga. Na tym stanowisku pracował do roku 1930. Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej ukończył w 1937. W trakcie nauki pracował jednocześnie jako technik-konstruktor w Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Warszawie. [1]

Od roku 1932 nieprzerwanie do września 1939 pracował w Wytwórni Amunicji Nr 1 w Warszawie. W czasie okupacji był wykładowcą, na kursach Towarzystwa Kursów Technicznych, a także w Państwowej Szkole Budowy Maszyn II w Warszawie. Następnie pracował w Fabryce Maszyn i Odlewni B-ci Geisler, Okolski i Patschke w Warszawie, w Warsztatach Mechanicznych L. Cytling, Warszawa – Okęcie oraz w Warsztatach Mechanicznych inż. Z. Rapacki, Warszawa – Praga. W 1945, jako starszy asystent, współpracował z prof. Biernawskim, z którym wspólnie starał się uruchomić ośrodek skrawaniowy przy AGH. W 1946 został powołany na stanowisko profesora kontraktowego Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga.[1] Od 1949 prowadził wykłady w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, gdzie równocześnie kierował Oddziałem Technologicznym. Gdy w 1951 Szkoła im. Wawelberga została połączona z Politechniką Warszawską, prof. Gwiazdowski został prodziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, natomiast w latach 1952/53-1955/56 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW. [1] 5 maja 1955 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego przy Katedrze

Eksploatacji Obrabiarek Politechniki Warszawskiej, nadany przez Centralną Komisję Weryfikacyjną. W 1960, w wyniku przemian organizacyjnych, Katedry Budowy Obrabiarek i Eksploatacji stworzyły jedną wspólną Katedrę Obrabiarek, w skład której wchodził Zakład Badania Obrabiarek. Kierownictwo tego zakładu objął prof. W. Gwiazdowski. [1]

 

Profesor Władysław Gwiazdowski był cenionym dydaktykiem, przyjacielem młodzieży. Przez 28 lat swojej pracy jako wykładowca, wykształcił ok. 4000 techników, inżynierów oraz magistrów inżynierów technologów. Zmarł w dniu 18 stycznia 1963 r. Został pochowany na Starym Cmentarzu Powązkowskim.[1]

Stanowiska

 • 09.1927 - 09.1930 - Państwowa Szkoła Budowy Maszyn, Grudziądz, asystent,
 • 07.1931 - 12.1932 - Instytut Techniczny Uzbrojenia, Warszawa, technik-konstruktor,
 • 07.1932 - 09.1939 - Wytwórnia Amunicji Nr 1, Warszawa, konstruktor, kierownik Biura Opracowań Warsztatowych,
 • 09.1938 - 12.1950 - Towarzystwo Kursów Technicznych, Warszawa, wykładowca,
 • 1940 - 08.1944 - Państwowa Szkoła Budowy Maszyn II Stopnia, wykładowca,
 • 02.1941 - 09.1941 - Fabryka Maszyn i Odlewnia Bracia Geisler, Okolski i Patschke, konstruktor,
 • 09.1941 - 04.1944 - Warsztaty Mechaniczne L. Cytling, konstruktor,
 • 05.1944 - 07.1944 - Warsztaty mechaniczne inż. Z. Rapacki, ruch warsztatowy,
 • 02.1945 - 12.1945 - Politechnika Śląska (Akademia Górniczo-Hutnicza), Kraków, starszy asystent,
 • 01.1946 - 08.1951 - Szkoła Inżynierska im. Wawelberga, prof. Szkoły Inżynierskiej,
 • 09.1949 - Wieczorowa Szkoła Inżynierska, wykładowca, kierownik
 • 09.1951 - Politechnika Warszawska, zastępca profesora.
 • 1951 – prodziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Politechniki Warszawskiej,
 • 1952 - 1956 – dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej,
 • 1960 - kierownik Zakładu Badania Obrabiarek Politechniki Warszawskiej.[1]

Członkostwa

 • od 1938 – członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, od 1950 – wiceprezes,
 • od 1946 -  członek Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 • 1938 – 1939 - sekretarz Komisji Oświatowej Stow. Inż. Mech. Polskich (SIMP),
 • 1946 – 1947 - przewodniczący Komisji Oświatowej SIMP,
 • 1951 – 1952 - wiceprezes Stow. Inż. i Techn. Mech. Polskich,
 • 1949 – 1951 - członek Komisji Rewizyjnej ZNP przy Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga,
 • Współpracował z Centralną Radą Związków Zawodowych,
 • 1949 – 1951 - przewodniczący Uczelnianego Komitetu Obrońców Pokoju w Szkole Inż. im. Wawelberga.
 • od 1950 r. – przewodniczący Wydziałowej Komisji Przydziału Pracy.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medal 10-lecia.[1]

Wybrane publikacje

W czasopiśmie „Mechanik” i częściowo w czasopiśmie „Przegląd Mechaniczny” zamieścił około 80 artykułów i notatek autorskich bądź redakcyjnych m.in.:

 • „Liczby normalne”,
 • „Mechanizm różnicowy i jego zastosowanie w obrabiarkach”,
 • „Wyposażenie obrabiarek. Próba klasyfikacji (wspólnie z inż. St. Kunstetterem),
 • „O normalizacji zamocowywanie frezów”
 • „Uwagi o normalizacji rozwiertaków”,
 • „Tokarka kopiowa konstrukcji ramowej”,
 • „Przyrządy umożliwiające automatyzację obrabiarek”,
 • „Leonardo da Vinci”,
 • „Nowe radzieckie tokarki pociągowe”,
 • „Obrabiarki węgierskie”.[1]

Publikacje książkowe:

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny, w: Dziesięciolecie Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej, [Warszawa] 1956, s. 318-335.
 • Mechanik - poradnik techniczny, T. 3 cz. 2/2, [Obrabiarki skrawające] : dzieło zbiorowe [red. Władysław Gwiazdowski, Witold Szymanowski], PWT, [Warszawa] 1959. W tym opracowanie rozdziałów:
  • I Wiadomości podstawowe (wpółaut. Lucjan Wrotny)
  • XIII. Obrabiarki do kół zębatych (współaut. Kazimierz Ochęduszko)
  • XVII. Przyrządy obrabiarkowe (współaut. Kazimierz Ochęduszko)
 • Obrabiarki I. (Przewodnik metodyczny do Poradnika technicznego „Mechanik” t. III cz. 2-2 „Obrabiarki skrawające”, PWT, [Warszawa] 1959 r. dla kierunku Mechanicznego specjalność: Technologia budowy maszyn i obrabiarki), Studia Zaoczne WSI, 1962, wznowienie 1963.[1]

 Pośmiertnie wydane zostały:

 • Obrabiarki cz. 2, Dział Wydawniczy WSI, 1965, wznowienie w latach 1970, 1971, 1973 przez Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej,
 • Kinematyka obrabiarek, WNT [Warszawa] 1965. Pracę dokończył i przygotował do druku mgr inż. Karol Paderewski.[1]

Linki zewnętrzne

Zobacz też hasła w WikipediiNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.


Materiały uzupełniające

Prof. Władysław Gwiazdowski - szkic biograficzny

Pobierz plik (pdf, 5,35 MB)