Jerzy Ryszard Handschke

prof. dr hab. nauk ekonomicznych

ur. 05.03.1948 w Rogoźno Wielkopolskie, zm. 13.12.2013

Specjalność

Specjalista finansów i ubezpieczeń gospodarczych

Alma Mater

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu

Biografia

Jerzy Ryszard Handschke (ur. 1948, zm. 13 grudnia 2013) – polski ekonomistaprof. dr hab. nauk ekonomicznych[1]. Specjalista finansów i ubezpieczeń gospodarczych. 

W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Ogólnoekonomicznym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, następnie jako doktorant rozpoczął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego i usług.

W 1975 r. na podstawie pracy pt. „Kryteria oceny jakości typu obowiązkowych. ubezpieczeń rolniczych” otrzymał tytuł doktora i nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W tym samym roku został adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń. W roku 1978 rozpoczął działania w kierunku utworzenia Instytutu Ubezpieczeń i Prewencji na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (obecnie jest to Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu). Do roku 1990 pełnił funkcję dyrektora tego Instytutu. Rok później Państwowa Akademia Finansów w Moskwie na podstawie pracy pt. „Ubezpieczenia jako instrument polityki ekonomicznej w warunkach współczesnego socjalizmu”, przyznała mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1993 powrócił na stanowisko adiunkta w Katedrze Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a cztery lata później został profesorem nadzwyczajnym tej uczelni.[1] W 2005 r. objął stanowisko kierownika Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu[2], profesor Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Wcześniej pracował też jako profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.[3]

Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych[4]. Promotor 9. Prac doktorskich, recenzent 11 prac doktorskich i habilitacyjnych[3].

Wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka[5]. Arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych[4].

W 2008 r. został uznany przez Gazetę Ubezpieczeniową „Człowiekiem Roku”.[6] W latach 1981-1999 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego [AIDA]. W 2013 roku z rąk Prezydenta RP odebrał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.[1]  

Stanowiska

 • 1970 doktorant w Zakładzie Ubezpieczeń Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego i usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu,
 • 1975-1978 adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu,
 • 1978-1990 dyrektor Instytutu Ubezpieczeń i Prewencji, Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu,
 • 1993 adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
 • 2005 kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,
 • 1981-1999wiceprzewodniczący Sekcji Polskiej - Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego [AIDA].[1]

Członkostwa

 • Redaktor Naczelny „Wiadomości Ubezpieczeniowych”
 • Członek Rady Programowej „Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”
 • Członek Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych”,
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Serii „Współczesne ubezpieczenia”,
 • Członek Rady Ubezpieczonych przy Rzeczniku Ubezpieczonych,
 • Członek Prezydium Komisji ds. Etyki przy Polskiej Izbie Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddziału w Poznaniu,
 • Członek The Board of Governors International Insurance Society.[1]

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • 1975 - nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki  za osiągnięcia w badaniach naukowych,
 • 1994 – tytuł doktora honoris causa Tarnopolskiej Akademii Gospodarki Narodowej,
 • 1997, 1999, 2003 - Nagrody zespołowe Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 2010 Nagroda Rzecznika Ubezpieczonych „Zasłużony dla Konsumentów usług ubezpieczeniowych”,
 • 2011 nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej,
 • Wyróżnienia:
  • 2008 Lider Edukacji Ubezpieczeniowej
  • 2008 Człowiek Roku Ubezpieczeń
 • Odznaczenia:
  • 1984 odznaka za zasługi dla województwa radomskiego,
  • 1985 Srebrny Krzyż Zasługi,
  • 1986 medal Komisji Edukacji Narodowej 1985,
  • 1989 srebrna i złota odznaka honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1987,
  • 1988 srebrna i złota odznaka za Zasługi dla Finansów PRL [1]

Linki zewnętrzne

Przypisy

[1] Pracownicy i doktoranci Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wiadomości ubezpieczeniowe, w: Nauka dla Praktyki , PIU, s.5-8, ISSN 0137-7264 aut.Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.