Ryszard Sławomir Jachowicz

Prof. zw. dr hab. inż.

ur. 1945 w Wilnie, zm. 24 sierpnia 2022 w Warszawie

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Aktywność zawodowa

Działalność naukowa

Specjalista w dziedzinie czujników, mikroczujników, mikrosystemów (MEMS) i elektronicznych systemów pomiarowych. W szczególności prowadził nowatorskie prace naukowe w dziedzinie półprzewodnikowych czujników wilgotności i ciśnienia i ich aplikacji medycznych. Rozwijał nowe konstrukcje (w tym pierwszy na świecie półprzewodnikowy zintegrowany detektor temperatury punktu rosy) i technologie do ich wytwarzania (w tym technologii „ink-jet printing” na podłożach foliowych, elastycznych i tekstylnych) i bezprzewodowe interfejsy do czujników inteligentnych. Opracował szereg nowych procedur i algorytmów pomiarowych (w szczególności w szybkich higrometrach punku rosy) oraz prowadził zaawansowane prace w dziedzinie wieloparametrowych metod pomiaru (ang. „measurement data fusion”). Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych i referatów konferencyjnych w tym 16 referatów zaproszonych z czego 7 na konferencjach międzynarodowych (w tym 4 na otwarcie konferencji) i 16 patentów i wniosków patentowych.

Międzynarodowa działalność naukowa

Pracował naukowo w National Bureau of Standards, Washington DC, USA (1977-78), w Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA (1978-79). Był dwukrotnie “visiting professor” w Lehigh University, Bethlehem, PA, USA (1992r i 1995r); w Technische Universitat Wien, Wiedeń, Austria (1994r) i w National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan (2019r). W Wiedniu i w Taipei prowadził wykłady (semestralne). Prowadził 2 projekty naukowe z USA (1. 1979-82; 2. 1991-94); 4 projekty UE i jeden z Singapurem (2006-09). Był inicjatorem i kierownikiem Centre of Excellence of Microsystems – Design and Technology (2002-05) finansowanego przez UE. W Polsce kierował ponad 30. grantami badawczymi.

Działalność organizacyjna na rzecz nauki:

Krajowa – Kier. Zespołu n-b (1973-2015), prodziekan Wydz. Elektroniki PW (1984-1987), czł.Senatu PW i przew. Senackiej Komisji Współpracy Międzynarodowej (2000-04), kier. Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych (1997-2015), kier. wielu komisji rektorskich i wydziałowych Politechniki Warszawskiej, członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (1991-2014r); przewodniczący Sekcji Czujników i Przetworników Pomiarowych, KMiAP PAN (1991-2011r); czł. Zarządu i współzałorzyciel Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (od 1992r) i jego prezes 2012-16r; członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Elektroniki (1990-02) i jej przewodniczący (1998-02), organizator i przewodniczący wielu konferencji w tym Czujniki Opto- i Elektroniczne (4-krotnie), Krajowy Kongres Metrologii (2003), światowej Konferencji EUROSENSORS’97 (1997) i innych. Był recenzentem projektów badawczych KBN i MNiSW (255projektów). Jest członkiem SEP od 1974r i był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Izby Rzeczoznawców SEP ( 2000 -14r). Był członkiem ponad 20. Komitetów Naukowych krajowych konferencji naukowych.

Międzynarodowa – członek międzynarodowego stowarzyszenia The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Senior Member (od 1983r), przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE (1997-2002r, 2 kadencje, i 2014r –15 3-cia kadencja), czł. Zarządu (od 1982r); recenzent grantów badawczych Komisji Europejskiej w PR7, recenzent artykułów wielu czasopism naukowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Fellow Member of The Institute of Physics, Bristol, Wlk.Bryt. (od 2004r).

Działalność dydaktyczna - prowadził wykłady na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW pt. „Miernictwo Wielkości Nieelektrycznych”; „Podstawy Czujników Pomiarowych”; „Czujniki Półprzewodnikowe”; „Mikrosystemy i Mikroczujniki”. Zorganizował „Laboratorium Czujników Pomiarowych” (studenckie), w latach 1991-2003 był kierownikiem specjalności Systemy Pomiarowo Kontrolne a w latach 2010-2014 kierownikiem specjalności Mikrosystemy i Systemy Elektroniczne. Był opiekunem naukowym ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich i promotorem 9 rozpraw doktorskich z czego 4 obronionych z wyróżnieniem. Prowadził również wykłady semestralne pt. Modern sensors construction and operation” w Technische Universitat Wien, Wiedeń, Austria (1994r) i “Microsensors and MEMS” w National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan (2019r).

Jednostka organizacyjna - typ

Wydział

Jednostka organizacyjna - nazwa

Elektroniki

Okres zatrudnienia

1973 - 2017

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

1973

Uczelnia przyznająca habilitację

Politechnika Warszawska

Data habilitacji

1981

Data profesury

1996

Biografia

Urodził się w 1945r w Wilnie. Od 1946r mieszkał w Olsztynie, gdzie ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące Nr.2 (1963r).  Studia na Wydz. Elektroniki Politechniki Warszawskiej (PW) ukończył w 1969r, uzyskując dyplom magistra inżyniera ze specjalnością  “aparatura elektroniczna”. W 1973r obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na  Wydz.Elektroniki PW.

Od 1973r do 2017r był pracownikiem naukowym na Wydziale Elektroniki  PW w Instytucie Podstaw Elektroniki (późniejsza nazwa Instytut Systemów Elektronicznych). Kolejne stopnie naukowe uzyskał w latach: st.asystent (1973r), adiunkta (1974r), doktora habilitowanego (1981r) docenta (1987r, jego awans był wstrzymany ze względów politycznych na 6 lat), profesora nadzwyczajnego PW (1991r), tytuł profesora (1996r) i profesora zwyczajnego (2000r). 

Członkostwa

 • Measurement Science and Technology, Institute of Physics, Wlk.Br.(2000-08r);
 • Journal of Measurement Science and Instrumentation, Chiny (2009-);
 • konf. EUROSENSORS (1994-2011) i honorowy członek Steering Committee (2011-),
 • konf. TRANSDUCERS (95’,01’, 03’, 07’, 11), SENSORS (2004) i wielu innych.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

Jest odznaczony:

 • The IEEE Third Millennium Medal,
 • Złotą Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT),
 • Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN,
 • Medalem Pożaryskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP),
 • Medalem im.P.Nowackiego (SEP),
 • Medalem im.J.Groszkowskiego (SEP),
 • Złotym Krzyżem Zasługi RP,
 • Medalem Edukacji Narodowej.

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej.

Uzyskał również nagrody I-go i II-go stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej (łącznie kilkanaście), nagrodę za najlepszy referat w Hong Kong (2008r) oraz 6 wyróżnień  za działalność w Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE.

Wybrane publikacje

 1. Jachowicz R.,  Senturia S.D. – „A Thin Film Capacitance Humidity Sensor”, Sensors and actuators, Elsevier B.V., January 1981.
 2. Jachowicz R. – “Dew Point Hygrometer with Heat Injection – Principle of Construction and Operation”, Sensors and actuators, B Chemical, Elsevier B.V., March 1992.
 3. Jachowicz R., Makulski W.J. –“Optimal Measurent Procedures for A Dew Point Hygrometer System”, IEEE Transations on Instrumentation and  Measurement, Seotember 1993.
 4. Jachowicz R., WojtowiczG., Weremczuk J. – „ Non-contact Passive Electromagnetic Transmitter to Any Capacitive Sensor – Design, Theory, and Model Tests”, Sensors and actuators, A Physics, Elsevier B.V., August 2000.
 5. Jachowicz R. Ażgin Z.M. – „ FET Pressure Sensor and Iterative Method for Modelling of The Device”, Sensors and actuators, A Physics, Elsevier B.V., April 2002.
 6. Jachowicz R., Weremczuk J., Paczesny D., Tarapata G. – „A MEMS-based Supper Fast Dew Point Hygrometer – Construction and Medical Applications”, J.Measurement Science and Technology, IoP, October 2009.
 7. WeremczukJ., Tarapata G., Jachowicz R. – „The Ink-Jet Printing Humidity Sorption Sensor -Modelling, Design, Technology and Characterization”, J.Measurement Science and Technology, IoP, December 2011.
 8. Paczesny D., Tarapata G., Marzęcki M., Jachowicz R. – „The Capacitive Sensor for Liquid Level Measurement Made with Ink-Jet Printing Technology”, Procedia Engineering, December 2015


Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.